СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВІЗУАЛЬНИХ КОНЦЕПТІВ У РЕКЛАМНІЙ ФОТОГРАФІЇ

док. н. соц. ком. Чекштуріна В. М.

Україна, Харківський національний економічний університет, професор кафедри управління соціальними комунікаціями

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The article deals with the concept of communication, visual communication, advertising tools. Used research methods: systematic, socio-communicative, semiotic, structuralfunctional, socio-cultural approaches to the development of concepts of visual advertising; analysis, synthesis and comparison for the study of theoretical advances in the field of visual communications and advertising products of competitors; simulation for designing photo installations. In the course of
scientific and practical work, principles were developed for the development of visual concepts of
advertising of soap-based products: conciseness, unity of semantic field, differentiation, multiculturalism, national identity, designer variability.

Keywords: visual communication, advertising photo, visual concepts, scientific principles, soap-based products.

References

1. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс: монографія /
В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2010. — 356 с.
2. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики : навч. посіб. / В. Іванов ;
за наук. ред. В. В. Різуна. — Київ : Центр Вільної Преси, 2010. — 258 с.
3. Холод О. М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : навч. посіб. /
О. М. Холод. — Київ : КиМУ, 2013. — 294 с.
4. Холод О. М. Специфіка тлумачення терміна «соціальні комунікації» / О. М. Холод //
Журналістика в піарі та піар у журналістиці / упоряд.: В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. — Київ :
Грамота, 2010. — С. 278–279.
5. Черняков Б. І. Зображальна журналістика як предмет і як об’єкт журналістикознавчого
дослідження : монографія / Б. І. Черняков. — Київ : Центр вільної преси, 1998. — 79 с.
6. Черняков Б. Феноменологічні властивості зображення як категорії культури та журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики. — 2005. — Т. 20. — С. 132—139.
7. Шаповал Ю. Изобразительная журналистика / Ю. Шаповал. — Львів : Вища школа,
1988. — 174 с.
8. Шевченко В. Е. Функціональність візуального контенту в міжкультурній комунікації
// Наукові записки інституту журналістики. – Т.51. – 2013. – С. 294-300.
9. Шевченко В. Е Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації //Вісник книжкової палати – № 9. – 2014. – С. 1-5.
10. Friendly M. Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics and data visualization / M. Friendly, D. Denis. — New York : Springer, 2005. — 253 р.