РОЗВАНТАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЗА РАХУНОК КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В МЕЖАХ ТРАНСПОРТНОГО РАЙОНУ

кандидат технічних наук, доцент Швець Віталій Вікторович,
аспірант Галіброда Вікторія Василівна

Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет,
Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання,
кафедра будівництва, міського господарства та архітектури

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The main principles formation transport areas of the city are considered. The basic urban factors influencing the number of city centers city are determined. Analytically, a formula is derived for calculating the number of city centers.

Keywords: improvement of the street-road network, principles of city division into transport
areas, city centers, number of city centers.

References

1. Wprowadzenie do projektowania urbanistyernego: [pod redakcia Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pecrek] / Akapit-DTP: Gdansk – 2014.
2. Information about urban development. Transport Development Plan / Depatment of Urban Plening and Building Regulation, Citi of Munich.
3. Jacek Wesolowki / Misto w ruchu. Prewodnik po dobruch praktykach w organizowaniu transporty miejskiego / Jacek Wesolowki. Instytut Spraw Obywatelskich, Lodz – 2008.
4. Гудков В. А., Миротин Л. Б. Пассажирские автомобильные перевозки. 2006 г.
5. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов. – М.: Транспорт, 1990. – 239 с.
6. Якубовский Ю. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. – М.: Транспорт, 1979. –197 с.
7. Щодо визначення основних принципів транспортного районування [Текст] / Ю. Я. Ройко Транспортные проблемы крупнейших городов: материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 12-16 марта 2012 г. / [редкол.: В. К. Доля, В. П. Полищук, А. П. Кравченко и др.]; Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гор. исполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Харьков: ХНАГХ, 2012, 235508.
8. Швець. В. В. Вдосконалення графоаналітичного методу знаходження місця розташування загальноміського центру (методу Вебера) / Швець В. В., Галіброда В. В.