ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

К. пед. н., доцент Джус О. В.

Україна, Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31072019/6595


ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The article analyzes the professional achievements of the Ukrainian diaspora in the creation of national terminology. Recognizing the importance of responsibility, based on national principles of terminology and lexicography, scholars of the Ukrainian diaspora actively work on the creation of new textbooks and terminology dictionaries in various fields of knowledge with wide use of Ukrainian phraseology. Based on the primary sources, periodicals of the states of the potential settlement of the Ukrainian immigrants, the memoirs and scientific explorations of scientists of Ukraine, Ukrainian abroad, the unfolding of the Ukrainian lexicographic tradition in the Ukrainian diaspora has been traced. Emphasis is placed on the implementation of the European experience in the professional training of future specialists and the improvement of professional skills of specialists. The educational and educational context of the functioning of the Ukrainian diaspora, in particular the publication of professional reference literature, the popularization of scientific knowledge in the environment of Ukrainian emigration as a component of the resistance to Russification policy in the USSR. The important aspect of using their stay in emigration by Ukrainians as an opportunity to advance Ukrainian national interests was emphasized. The role of prominent representatives of the Ukrainian diaspora in spreading and preserving the Ukrainian language and national culture has been clarified.


Keywords: 
emigration, western Ukrainian diaspora, Ukrainian terminology, Ukrainian lexicographic tradition, vocational training.

References

1. Біблос: журнал бібліографії, книжки і рецензій. Нью-Йорк, 1957. Ч. 1. С. 8-12.
2. Вовк А: [Зб. про діяльність видат. термінолога] / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології Держстандарту та М-ва освіти і науки України; Ред.: Б.Рицар, М. Комова. Л.: Ліга-Прес, 2002. 63 с.
3. Григоріїв Н., Русова С. До верховного комісаріату в справах еміграції при Лізі Націй // Вільна Спілка. 1927 1929. Зб. 3. С. 166-168.
4. Dzhus O. The Competent Approach Of The Content Of The Activities Of Ukrainian Doctors In Prague As A Component Of Professional Preparation / Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine: monograph / edit. I.M.Trubavina, S. T. Zolotukhina. Vienna: Premier Publishing, 2019. Р. 329-337.
5. Джус О. Місце і роль Українського педагогічного товариства у професійному становленні молоді в Чехо-Словацькій Республіці міжвоєнної доби // Науковий Вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2018. No 2. С. 16-20.
6. Джус О. Професійна підготовка молоді як запорука її соціальної та психологічної безпеки в західній українській діаспорі у першій половині ХХ ст. // Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції «Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози». Вільнюс, 2015. С. 37-45.
7. Збірник на пошану Зенона Кузелі: Праці філологічної та історично-філософічної секції./За ред. В. Янева. – Париж – Нью-Йорк – Мюнхен – Торонто – Сідней: Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, 1962. Т. CLXIX. 584 с.
8. Коваль О. В. Співпраця української та білоруської діаспори в галузі освіти у міжвоєнний // Військово-науковий вісник. 2010. Вип. 14. С. 26-34.
9. Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. К.: Україна, 2003. 240 с.
10. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали / Упорядн.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька; За ред. Л. Масенко. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія”, 2005. 399 с.
11. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Прага, 1942. 372 с.
12. Резолюція Комісії НКОв справі перевірки роботи на мовному фронтіна доповідь тов. Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті й боротьба проти неї» (26 квітня 1933 р.) // Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2004. Ч. 5: http://www.ji.lviv.ua/n35texts/resolutions.htm
13. Свято 10-ти ліття У. Г. А. // Українське Слово. 1932. Ч. 6. 14. Российское на учное зарубежье: Материалы для биобиблиографического словаря. Вып. 1 [Пилотный]: Медицинские науки: XIX — первая половина ХХ в. / Авт.-сост. М.Ю.Сорокина. М.: Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2010. 256 с.
15. Український правопис: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019
16. Шаповал М. Український Вищий Педагогічний Інститут імені Михайла Драгоманова в Празі // Нова Україна. Прага, 1923. Ч. 6. С. 4.
17. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. Нью-Йорк: Сучасність, 1987. 295 с.
18. Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен: Молоде життя, 1951. С.56-57