НАЙМАНДАР, КЕРЕЙІТТЕР, ЖАЛАЙЫРЛАР

соц. ғ. к., доцент Айтуарова Б. М.,
фил. ғ. к., доцент Сандықбаева Ө. Д.,
оқытушы Мажиқызы Н.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университеті

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

 

References

1. Чапай М. Қазақстан тарихы., Алматы,2008.
2. Марғұлан Ә. Тамағалы тас жазуы. // «Жұлдыз» №1,1984.
3. Мыңжан Н. Қазақтың кӛне тарихы.Алматы,1993.
4. Қазақстан тарихы.1 том, Алматы,1996.
5. Рашид ад-Дин. Сборник летописей .1том, М.-Л.,1952.
6. Марғұлан Ә. Тамағалы тас жазуы. // «Жұлдыз» №1,1984.
7. Владимирцев Б. Я. Общественный строй монголов. Л.,1934.