КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

к.пед.н. Гладиш М. О., доцент кафедри соціальної педагогіки

к.пед.н. Соловйова Т. Г., доцент кафедри соціальної педагогіки

Україна, Запоріжжя, Запорізький національний університет, Факультет соціальної педагогіки та психології,

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31072019/6594

 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

Adaptation can take different forms and in some cases, for specific categories of students. Recent views on inclusion have stressed the fact that inclusion is in the first place of the educational reform issue. Inclusion starts from the right of all students to follow higher education. The inclusive educational environment is a fundamental condition of socio-pedagogical adaptation of students with special educational needs at higher education institutions. The statement of the criteria, indicators and levels of the process is an important part of the socio-pedagogical research of adaptation. It allows the different approaches to be narrowly correlated to the current position of inclusive education.


Keywords: 
adaptation; criterion; indicator; higher education institution; students with special educational needs.

References

1. Гладиш М.О. Наукові підходи до проблеми адаптації студентів з особливими освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Класичний приватний університет, 2019. Т. 2, випуск 63. С. 55-59.
2. Гладиш М.О. Соціально-педагогічна адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу: дис. канд. пед наук, спеціальність — 13.00.05 Соціальна педагогіка. Київ, 2013. 254 с.
3. Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15
4. Соловйова Т. Г. Особливості профорієнтаційної діяльності соціального педагога з молоддю з обмеженими можливостями. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 2014. No 2. С. 142-147.
5. Спіріна Т.П., Зарюгіна Ю.Є. Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 32. Ужгород, 2014. С. 182-184.
6. Чайковський М. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: дис. доктора пед. наук, спеціальність — 13.00.05 Соціальна педагогіка. Старобільськ, 2016. 570 с.
7. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Access: https://www.european- agency.org/resources/glossary?page=2