ТЕНДЕНЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ХОРОВОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПРАКТИКИ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ ‒ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6142

Гуральна Світлана Степанівна

Україна, Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, викладач музичних дисциплін,
пошукувач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка

Читать дальше ИнформацияТЕНДЕНЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ХОРОВОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПРАКТИКИ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ ‒ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ

ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНОГО СТИЛЯ И ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ В ГРУЗИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6141

Тамила Кемаловна Дилаверова

Батумский международный университет, Грузия

Читать дальше ИнформацияОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНОГО СТИЛЯ И ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ В ГРУЗИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6140

1Кротюк В. А., к. ф. н., доцент
2Кислий В. Д., к. псих. н, доцент
3Зоркін Р. Ю.
4Яндола К. О.

Україна, м. Харків,
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
1начальник кафедри психології та педагогіки, полковник
2професор кафедри психології та педагогіки
3викладач кафедри психології та педагогіки
4старший викладач кафедри психології та педагогіки

Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО ДЕЛА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6139

Пицул Е. С., ассистент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Старобельск

Читать дальше ИнформацияВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО ДЕЛА

ENGLISH IDIOMS: TRANSFORMATION OF IMAGE

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6138

1Olesia Prysiazhna, senior lecturer, candidate of philology sciences
2Liudmyla Tulchak, senior lecturer
3Nataliia Hadaichuk, lecturer
4Svitlana Medvedieva, lecturer

Ukraine, Vinnytsia, Vinnytsia National Technical University;
1Department of Foreign Languages;
2Department of Foreign Languages;
3Department of Foreign Languages;
4Department of Foreign Languages

Читать дальше ИнформацияENGLISH IDIOMS: TRANSFORMATION OF IMAGE

СТРУКТУРА МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ ПІХВИ У ЖІНОК З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ (ЗЗОМТ)

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6135

1Лісяна Т. О., к.б.н., завідуюча лабораторією мікробіології
1Кацалап О. І., лікар — бактеріолог
2Салманов А. К., д.мед.н., завідувач кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю
1Пономарьова І. Г., к.б.н, старший науковий співробітник лабораторії мікробіології

1Україна, м. Київ, ДУ «ІПАГ імені академіка О. М. Лук`янової НАМН України»;
2Україна, м. Київ, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Читать дальше ИнформацияСТРУКТУРА МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ ПІХВИ У ЖІНОК З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ (ЗЗОМТ)

ОТДАЛЕННАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6134

1Дубовская С. С.
2Товажнянская Е. Л.
3Григоров Ю. Б.
4Кудинова О. В.
5Соловйова Е. Т.

1к. мед. н., доцент, доцент кафедры медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии
2д. мед. н., профессор, заведующая кафедры неврологии №2;
3д. мед. н., профессор, профессор кафедры хирургии № 1;
4к. мед. н., доцент, доцент кафедры медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии;
5к. мед. н., ассистент кафедры неврологии №2
Украина, город Харьков, Харьковского национального медицинского университета

Читать дальше ИнформацияОТДАЛЕННАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ТІЛОБУДОВИ І МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ ТА ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРАВМОЮ ХРЕБТА Й СПИННОГО МОЗКУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6133

1Бистрицька М. А., к. мед. н.
2Балацька Н. І., д. мед. н., доцент
1Мусієнко А. С.
3Климчук Л. Ф.

1ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».
2ПВНЗ «Київський медичний університет»
3Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика»

Читать дальше ИнформацияЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ТІЛОБУДОВИ І МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ ТА ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРАВМОЮ ХРЕБТА Й СПИННОГО МОЗКУ

POLYCYCLOALCANE HYDROCARBONS IN TARIBANI OIL

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6132

1Natela Khetsuriani, doctor
2Elza Topuria, PhD
3Madlena Chkhaidze, MS
4Vladimer Tsitsishvili, Academy Members, Professor

Georgia, Tbilisi, TSU, Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry,
Laboratory of Petroleum Chemistry,
1Head of the Petroleum Chemistry laboratory, Chief Research Workers;
2Chief research workers;
3Scientific workers;
4Chief Research Workers

Читать дальше ИнформацияPOLYCYCLOALCANE HYDROCARBONS IN TARIBANI OIL

МАТМОДЕЛЬ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА МОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6130

Манойло В. М., кандидат технических наук, доцент

Украина, Харьков, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко

Читать дальше ИнформацияМАТМОДЕЛЬ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА МОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ДЕФОРМУВАННЯ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТІВ НАВАНТАЖЕННЯМ ВІБРАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6129

Калінін Є. І., кандидат технічних наук, доцент

Україна, Харків, Харківський національний
технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка

Читать дальше ИнформацияДЕФОРМУВАННЯ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТІВ НАВАНТАЖЕННЯМ ВІБРАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

TOOL FOR RESEARCHING THE DYNAMIC SYSTEM OF METAL-CUTTING MACHINE

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6128

1Walid Ibrahim Alnusirat, assistant professor
2Litvin Оleksandr, assistant professor
3Ibrahim Farhan Alrefo, assistant professor
4Kravez Оleksandr, assistant professor

1Jordan, Salt 19117, Al-Balqa Applied University
2Ukraine, Kyiv, Department of Design of Machine Tools and Machines
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
3Jordan, Salt 19117, Al-Balqa Applied University
4Ukraine, Kyiv, Department of Design of Machine Tools and Machines
National Technical University of
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Читать дальше ИнформацияTOOL FOR RESEARCHING THE DYNAMIC SYSTEM OF METAL-CUTTING MACHINE