«GOOD GOVERNANCE» И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6189

Алали А., аспирант

Украина, г. Днипро, кафедра политологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара

Читать дальше Информация«GOOD GOVERNANCE» И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ

«ПОЛІТИЧНА КРИМІНОЛОГІЯ» О. М. БАНДУРКИ – ВІДПОВІДЬ НА АБЕРАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6188

Колесникова О. В., канд. пед. наук

Україна, Харківський регіональний інститут державного управлiння Національної академії державного управлiння при Президентові України

Читать дальше Информация«ПОЛІТИЧНА КРИМІНОЛОГІЯ» О. М. БАНДУРКИ – ВІДПОВІДЬ НА АБЕРАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ

STRATEGIE WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA KONKURENCYJNEGO STRUKTUR BIZNESOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH WARUNKACH RYNKOWYCH

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6187

1Natalia Mychalczyszyn, Dr
2Iryna Skrebets, Mgr

Ukraina, Lwów, Uniwersytet narodowy “Politechnika Lwowska”
1Docent katedry ekonomiji teoretycznej i stosowanej
2Doktorant katedry ekonomiji teoretycznej i stosowanej

Читать дальше ИнформацияSTRATEGIE WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA KONKURENCYJNEGO STRUKTUR BIZNESOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH WARUNKACH RYNKOWYCH

ПОВІТОВІ ТА ВОЛОСНІ ЗЕМСТВА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПІД ОКУПАЦІЄЮ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РОСІЇ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6186

Матвієнко Т. О., асистент кафедри педагогіки та суспільних наук

Україна, м. Полтава, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Читать дальше ИнформацияПОВІТОВІ ТА ВОЛОСНІ ЗЕМСТВА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПІД ОКУПАЦІЄЮ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РОСІЇ

МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ГЕНДЕРНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6206

Кокоріна Ю. Є., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології
Соколова В. Г., магістр кафедри психології

Україна, м. Одеса, Одеський національний медичний університет

Читать дальше ИнформацияМЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ГЕНДЕРНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА КУЛЬТУРА» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6183

Підлісний Є. В., здобувач

Україна, Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Читать дальше ИнформацияХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА КУЛЬТУРА» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМ’Ї ЯК УНІКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6182

Кобилянська Т. В., Здобувач

Україна, Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Читать дальше ИнформацияМЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМ’Ї ЯК УНІКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ ПРЯНО-АРОМАТИЧНИХ РОСЛИН В КУРСІ «ФІТОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ»

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6181

Мегалінська Г. П., доцент
Страшко С. В., проф.
Сікура А. Й., проф.
Білик Ж. І., к. б. н.

Україна, Київ, Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ ПРЯНО-АРОМАТИЧНИХ РОСЛИН В КУРСІ «ФІТОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ»

TRANSDISCIPLINARY PARADIGM OF STEMKNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ADAPTIVE APPROACH

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6180

1Rostoka Maryna Lvovna, PhD of Pedagogical, in Education,Senior Researcher The Department of Informational and Didactic Modeling
2Cherevychnyi Gennadii Semenovich, PhD of Historical, in Education The Department of Modern History Associate Professor

1National Center “Minor Academy of Sciences of Ukraine” MES Ukraine and NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine
2National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine

Читать дальше ИнформацияTRANSDISCIPLINARY PARADIGM OF STEMKNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ADAPTIVE APPROACH

ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАНАВСКОЙ НЕФТИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6179

1Натела Хецуриани, doctor
2Есма Ушараули, PhD
3Мадлена Чхаидзе, MS
4Тамар Шатакишвили, MS
5Мака Копалеишвили, MS

Тбилиси, Грузия, ТГУ, Институт физической и органической химии им. Петре Меликишвили,
Лаборатория химия нефти
1Заведующий лаборатории, главный научный сотрудник;
2Старший научный сотрудник;
3научный сотрудник;
4научный сотрудник;
5научный сотрудник;

Читать дальше ИнформацияИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАНАВСКОЙ НЕФТИ

SYNTHESIS OF THERMOREACTIVE OLIGOMERS ON THE BASIS OF POLYCYCLIC BISPHENOLS

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6178

Givi Papava, professor, doctor
Marina Gurgenishvili, doctor
Ia Chitrekashvili, doctor
Zurab Chubinishvili
Zurab Tabukashvili

Georgia , Tbilisi , Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic
Chemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Читать дальше ИнформацияSYNTHESIS OF THERMOREACTIVE OLIGOMERS ON THE BASIS OF POLYCYCLIC BISPHENOLS

ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ ФИБРОИНА ШЕЛКА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6177

1Нишантаев М. К., к. б. н.
1Арифджанов С. З., к. тех. н., доц.
1Айходжаев Б. К., к. х. н., доц.
2Юлдашев Н. М., д. б. н., проф.

Узбекистан, Ташкентский педиатрический медицинский институт;
1доцент кафедры медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики;
2заведующий кафедрой медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики

Читать дальше ИнформацияВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ ФИБРОИНА ШЕЛКА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6176

Аликулова Н. А., профессор, д. м. н.
Назарова Ж. А., доцент, к. м. н.
Рахматова С. Н., аспирант

Узбекистан, кафедра неврологии, Ташкентский институт усовершенствования врачей

Читать дальше ИнформацияГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ХРОНІЧНИМ ЕНДОМЕТРИТОМ ЯК РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6175

Донська Ю. В., к. мед. н.
Лоскутова Т. О., д. мед. н.
Сімонова Н. В., к. мед. н.
Петулько А. П., к. мед. н.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Кафедра акушерства і гінекології

Читать дальше ИнформацияОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ХРОНІЧНИМ ЕНДОМЕТРИТОМ ЯК РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ

АРХІТЕКТУРА МЕХАНІЗМІВ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ МОДУЛІВ У ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ СИСТЕМАХ SMART CITY

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6173

Войчик С. С., бакалавр
Тимошин Ю. А., к. т. н, доцент

Україна, м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», ФІОТ, кафедра Технічної Кібернетики

Читать дальше ИнформацияАРХІТЕКТУРА МЕХАНІЗМІВ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ МОДУЛІВ У ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ СИСТЕМАХ SMART CITY

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТ ТА ПОЗАМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6172

Щурова В. А., канд. арх., доцент
Гарбар М. В., асистент

Україна, Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури

Читать дальше ИнформацияУДОСКОНАЛЕННЯ ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТ ТА ПОЗАМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОЕКТУВАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6171

Денис Саєнко, аспірант

Україна, Одеса, Одеська державна академія будівництва і архітектури

Читать дальше ИнформацияАНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОЕКТУВАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

URBAN STRUCTURE OF THE SAN FRANCISCO BAY AREA IN THE CONTEXT OF FORMATION OF A NEW TYPE OF URBAN FABRIC

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6170

Andriy Pavliv, associate professor, candidate of technical sciences

Ukraine, Lviv, Lviv Polytechnic National University
Associate Professor of the Department of Design and Fundamentals of Architecture

Читать дальше ИнформацияURBAN STRUCTURE OF THE SAN FRANCISCO BAY AREA IN THE CONTEXT OF FORMATION OF A NEW TYPE OF URBAN FABRIC