УЧАСТЬ ЖІНОК В ПОЛІТИЦІ ТА ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

к. і. н. Дацюк Т. К.

Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Криворізький факультет Читать дальше ИнформацияУЧАСТЬ ЖІНОК В ПОЛІТИЦІ ТА ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Лягута Маргарита Олександрівна

Україна, м. Кривий Ріг, Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Читать дальше ИнформацияСУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

НАРОДНОПІСЕННА ТРАДИЦІЯ БУКОВИНИ У ТВОРЧОСТІ МАРІЇ МИКОЛАЙЧУК

кандидат мистецтвознавства, доцент Осипенко В. В.

Україна, Харків, Харківська державна академія культури, кафедра естрадного та народного співу Читать дальше ИнформацияНАРОДНОПІСЕННА ТРАДИЦІЯ БУКОВИНИ У ТВОРЧОСТІ МАРІЇ МИКОЛАЙЧУК

АСОЦІАТИВНИЙ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У РОЗМЕЖУВАННІ ПРОТИЛЕЖНИХ МОВНИХ ФЕНОМЕНІВ

канд. філол. наук Креч Т. В.,
канд. філол. наук Мілєва І. В.

Україна, Харків, Харківський національний університет будівництва та архітектури Читать дальше ИнформацияАСОЦІАТИВНИЙ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У РОЗМЕЖУВАННІ ПРОТИЛЕЖНИХ МОВНИХ ФЕНОМЕНІВ

ФЕНОМЕН ОГРАНИЧЕННОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ В СРЕДЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА В РОССИИ

Арифханова С. Н.

Республика Узбекистан, Национальный Университет Республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека, кафедра психологии, базовый докторант (PhD), Консультант Центра Предупреждения Региональных угроз (CRSS.UZ) Читать дальше ИнформацияФЕНОМЕН ОГРАНИЧЕННОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ В СРЕДЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА В РОССИИ

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

доктор психологічних наук, професор Радчук Г. К.

Україна, м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

д. пед. н. Козловський Ю. М.,
аспірант Пукало М. І.

Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра педагогіки та соціального управління Читать дальше ИнформацияПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЙ

д. філософ. н., проф. Куліненко Л. Б.

Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, Ізмаїльський державний гуманітарний університет Читать дальше ИнформацияПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЙ

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СЦЕНІЧНОГО ГОЛОСУ НА ОСНОВІ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВПРАВ У КЛАСІ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ

старший викладач кафедри сценічної мови Коленко Анфіса Володимирівна

Украина, Киев, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СЦЕНІЧНОГО ГОЛОСУ НА ОСНОВІ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВПРАВ У КЛАСІ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМІВ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

Сиволапенко Т. Л.

Україна, Київ, НАДУ при Президентові України, аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Читать дальше ИнформацияОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМІВ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ

магистр экономики Георгий Кепуладзе,
к. э. н., профессор, PhD Тамила Арнания-Кепуладзе

Грузия, Кутаиси, Государственный университета им. Акакия Церетели Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ

ВИКЛИКИ ТА МАСШТАБИ ПРОБЛЕМИ ВТРАТ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ У СВІТОВОМУ ВИМІРІ

кандидат економічних наук, доцент Бабич М. М.

Україна, Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет, докторант кафедри економіки підприємств Читать дальше ИнформацияВИКЛИКИ ТА МАСШТАБИ ПРОБЛЕМИ ВТРАТ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ У СВІТОВОМУ ВИМІРІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

1к. наук з фіз. вих. і спорту Петренко Наталія Володимирівна,
2к. наук з фіз. вих. і спорту Салатенко Іван Олександрович

Україна, Суми,
1Сумський державний університет, старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту;
2Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри фізичного виховання Читать дальше ИнформацияТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕЦИТИНУ В ТАБЛЕТКАХ НА ОСНОВІ КРІОЛІОФІЛІЗОВАНОЇ КСЕНОДЕРМИ СВИНІ З ЛЕЦИТИНОМ

1Равлів Ю. А.,
2Грошовий Т. А.,
3Покотило О. О.

Україна, м. Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»;
1Асистент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
2Завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
3Доцент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Читать дальше ИнформацияРОЗРОБКА МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕЦИТИНУ В ТАБЛЕТКАХ НА ОСНОВІ КРІОЛІОФІЛІЗОВАНОЇ КСЕНОДЕРМИ СВИНІ З ЛЕЦИТИНОМ

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТА СУЛОДЕКСИД-КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

д. м. н. Степанова И. С.,
проф. Утельбаева З. Т.,
Бердишева А. А.,
Исмаилова С. К.,
1Есмурзаева Д. Б.,
1Жанболат К. Т.,
1Махатбек М. М.

Казахстан, Алматы, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»;
1интерн 7-курса Читать дальше ИнформацияПРИМЕНЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТА СУЛОДЕКСИД-КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

АНАЛИЗ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2013 — 2016 гг.

Капанова Г. Ж.,
Мукажанова А.,
Калмаханов С. Б.

Казахский Национальный университет имени аль Фараби Читать дальше ИнформацияАНАЛИЗ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2013 — 2016 гг.

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ХВОРОБАХ ПЕЧІНКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ДИСМОТОРИЦІ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ

к. мед. н. Нечипуренко Т. Б.,
к. мед. н. Володичєва Ю. О.

Україна, м. Київ, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини №1

Читать дальше ИнформацияКЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ХВОРОБАХ ПЕЧІНКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ДИСМОТОРИЦІ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ

ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ: КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

1д. мед. н., доц. Ханюков А. А.,
2Черный В. И.,
1к. мед. н., доц. Егудина Е. Д.

Украина, г. Днепр
1ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины
2КЗ «11 ГКБ» ДОР Читать дальше ИнформацияПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ: КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ ДО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

1к. мед. н., доцент Дубовская Светлана Станиславовна,
2к. мед. н. Тучкина Марина Юрьевна

Украина, г. Харьков, Харьковский национальный медицинский университет;
1доцент кафедры медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии
2ассистент кафедры неврологии №1

Читать дальше ИнформацияСОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ ДО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ

1Нино Чичивеишвили,
2доктор медицинских наук Дженара Кристесашвили,
3доктор медицинских наук Гиорги Пичхаия,
4Давид Кацадзе,

1Тбилисский Государственный Университет им. Иване Джавахишвили, докторант, Университет Геомеди, Афилированный ассистент;
2Тбилисский Государственный Университет им. Иване Джавахишвили;
3институт морфологии имени А. Натишвили при Государственном Университете им. Иване Джавахишвили;

4студент факультета медицины Университета Геомеди Читать дальше ИнформацияВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ У КРЫС И КРОЛИКОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Тошмаматов Б. Н.,
Джуманова Н. Э.,
Икромов Ш. У.,
Маматов Ю. В.,
Рахмонкулов С. С.

Республика Узбекистан, г. Самарканд, Самаркандский Государственный Медицинский Институт Читать дальше ИнформацияМАКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ У КРЫС И КРОЛИКОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ КАК УЛЬТРАФИОЛЕТА НА КОЖУ КРЫС ДЛЯ СКРИНИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Коржавов Ш. О.,
Исмоилов О. И.,
Каландаров Д. У.,
Таджиева М. У.,
Норкулова Г. С.,
Мусурмонова Ю. Ш.

Республика Узбекистан, г. Самарканд, Самаркандский государственный медицинский институт Читать дальше ИнформацияВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ КАК УЛЬТРАФИОЛЕТА НА КОЖУ КРЫС ДЛЯ СКРИНИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАЗВИТИЕ ФАКТОРОВ РИСКА В КАЗАХСТАНЕ

докторант Кенжебеков К. С.,
д. м. н., профессор Кулов Д. Б.,
д. м. н., профессор Абдрахманова М. Г.,
к. м. н., доцент Сергалиев Т. С.

Казахстан, Караганда, Карагандинский государственный медицинский университет

Читать дальше ИнформацияСОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАЗВИТИЕ ФАКТОРОВ РИСКА В КАЗАХСТАНЕ

АЛГОРИТМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЗАХСТАНЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКСПРЕСС- ТЕСТИРОВАНИЯ

1докторант (PhD) Алибаева К. О.,
2Тажибаева Г. Х.,
2Онгарбаев А. Б.,
2д. м. н. Байсеркин Б. С.,
2д. м. н., проф. Сапарбеков М. К.

1Республика Казахстан, г.Алматы, Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения»;
2Республика Казахстан, г.Алматы, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, МЗ РК Читать дальше ИнформацияАЛГОРИТМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЗАХСТАНЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКСПРЕСС- ТЕСТИРОВАНИЯ

EBV INFECTION WITH CONVULSIVE SYNDROME IN CHILDREN: FEATURES OF THE CLINIC AND DIAGNOSTICS

1Ph.D., cand. med. sci. Rzhevska О. О.,
2Ph.D., cand. psych. sci. Shevchuk А. М.,
3Коlesnik Y. V.

1Ukraine, Kharkiv, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education;
2Ukraine, Vinnytsya, Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University;
3Ukraine, Kharkiv, Kharkiv National Medical University Читать дальше ИнформацияEBV INFECTION WITH CONVULSIVE SYNDROME IN CHILDREN: FEATURES OF THE CLINIC AND DIAGNOSTICS

PROBLEMS OF STUDENTS’ ADAPTATION OF THE FIRST COURSES AND THE ROLE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FOR THEIR SOLUTION

Associate professor Goroshko O. M.,
Ph.D. Palamar A. O.,
Ezhned M. A.,
Drachuk V. M.,
Vasylinchuk O. Ya.,
Matuschak M. R.

Ukraine, Chernivtsi, Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University” Читать дальше ИнформацияPROBLEMS OF STUDENTS’ ADAPTATION OF THE FIRST COURSES AND THE ROLE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FOR THEIR SOLUTION

MASS SPECTROMETRIC STUDY OF TARASPHALTENIC COMPOUNDS OF GEORGIAN OILS

1PhD Natela Khetsuriani,
2PhD Esma Usharauli,
3PhD Ketevan Goderdzishvili,
4 PhD Ketevan Ebralidze,
5MS Irina Mchedlishvili

Georgia, Tbilisi, TSU, Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, Laboratory of Petroleum Chemistry;
1head of the laboratory, Chief Research Worker;
2senior research worker;
3 scientific worker;
4 chief Research Workers;
5 scientific worker Читать дальше ИнформацияMASS SPECTROMETRIC STUDY OF TARASPHALTENIC COMPOUNDS OF GEORGIAN OILS

ВИЗНАЧЕННЯ ПІДВИДУ БРУСЛИНИ КАРЛИКОВОЇ (EUONYMUS NANA BIEB.) В ЗІБРАНІЙ КОЛЕКЦІЇ РОДУ БРУСЛИНОВИХ (EUONYMUS)

1Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна,
2Курмаз Олександра Олегівна

Україна, м. Харків, Харківська гімназія № 1 Харківської міської ради Харківської області,
1учитель біології, фахівець вищої категорії, вчитель – методист відмінник народної освіти республіки Грузії і України, Лауреат Харківського Фонду підтримки молодих дарувань;
2учениця 10–А класу, дійсний член Харківської обласної Малої академії наук Харківської обласної ради

Читать дальше ИнформацияВИЗНАЧЕННЯ ПІДВИДУ БРУСЛИНИ КАРЛИКОВОЇ (EUONYMUS NANA BIEB.) В ЗІБРАНІЙ КОЛЕКЦІЇ РОДУ БРУСЛИНОВИХ (EUONYMUS)

Na+/Ca2+ EXCHANGER AS A TARGET FOR STATIC MAGNETIC FIELD

1PhD Naira Baghdasaryan,
2Assistant Professor Gohar Musheghyan,
3Master’s student Zhenik Chobanyan,
4Professor Sinerik Ayrapetyan

Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO Chair in Life Sciences;
1Head of Isotope Laboratory;
4Chairholder of UNESCO Chair in Life Sciences;
Yerevan State Pedagogical University after Kh. Abovyan, Faculty of Biology, Chemistry and Geography;
2Assistant Professor and Lecturer;
3Master’s student

Читать дальше ИнформацияNa+/Ca2+ EXCHANGER AS A TARGET FOR STATIC MAGNETIC FIELD

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

проф., канд. біол. наук Нарійчук Ф. Д.,
студент ІV курсу Кученко Б. В.

Україна, Одеса, Одеський національний політехнічний університет

Читать дальше ИнформацияПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ В ОЦЕНКЕ СРЕДСТВ АРХИТЕКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

аспирант Успенский М. С.

Украина, Днепр, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Читать дальше ИнформацияКРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ В ОЦЕНКЕ СРЕДСТВ АРХИТЕКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕФИБРОБЕТОННОЙ СМЕСИ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА

к. т. н., доц. Корнеева И. Б.,
к. т. н., доц. Неутов С. Ф.,
к. т. н., cт. преп. Бояджи А. А.

Украина, Одесса, Одесская государственная академия строительства и архитектуры Читать дальше ИнформацияОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕФИБРОБЕТОННОЙ СМЕСИ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В КОНТЕКСТЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

доцент Батаженко В. И.

Украина, Харьков, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры Читать дальше ИнформацияИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В КОНТЕКСТЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

EFFICIENCY OF PIEZOELECTRIC ELEMENTS IN ROAD TRANSPORT

1Academic doctor Isidore Kachakhidze,
2Doctor, Associate Professor Aleksndre Kamladze,
3Doctor, Professor Giorgi Purtskhvanidze,
4Doctor, Associate Professor Vladimer Gvetadze

Georgia, Kutaisi, Akaki Tsereteli State University;
1Construction and Transport Department, Transport Traffic Direction;
2Construction and Transport Department, Direction of Engines and Thermodynamics;
3Construction and Transport Department, Transport Traffic Direction;
4Construction and Transport Department, Direction of Engines and Thermodynamics

Читать дальше ИнформацияEFFICIENCY OF PIEZOELECTRIC ELEMENTS IN ROAD TRANSPORT

РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ МЕХАНІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ КАРДІОМІОЦИТІВ

1Павлова О. С.,
2Визоне Р.

1Україна, Київ, НТУУ «КПІ», Факультет електроніки;
2Италія, Мілан, Laboratory of Biomechanics of the Department of Electronics, Politecnico di Milano

Читать дальше ИнформацияРОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ МЕХАНІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ КАРДІОМІОЦИТІВ

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРОД КРОВЛИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ПРИ ДЕЙСТВИИ УДАРНЫХ НАГРУЗОК

асп. Чепига Дарья Анатольевна,
к. техн. н. Иорданов Игорь Вячеславович,
д. техн. н., проф. Подкопаев Сергей Викторович,
Виталий Юрьевич Довгаль,
Антон Витальевич Король

Украина, г. Покровск, ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» Читать дальше ИнформацияОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРОД КРОВЛИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ПРИ ДЕЙСТВИИ УДАРНЫХ НАГРУЗОК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ МАЯТНИКА ФУРУТЫ НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА

асс. Роенко Ефим Сергеевич

Украина, г. Каменское, Днепровский государственный технический университет, кафедра электротехники и электромеханики

Читать дальше ИнформацияМАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ МАЯТНИКА ФУРУТЫ НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «ДИЗЕЛЬ – RK»

к. т. н. Маслов И. З.,
старший преподаватель Данилян А. Г.

Украина, Измаил, Дунайский институт НУ «ОМА»

Читать дальше ИнформацияМОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «ДИЗЕЛЬ – RK»

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ ПОПЕРЕЧНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

ст. преп. Емельянова Т. А.,
д. т. н., проф. Сурьянинов Н. Г.,
к. т. н., ст. преп. Чучмай А. М.

Украина, Одесса, Одесская государственная академия строительства и архитектуры Читать дальше ИнформацияСВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ ПОПЕРЕЧНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

УЧАСТЬ ЖІНОК В ПОЛІТИЦІ ТА ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

к. і. н. Дацюк Т. К.

Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ, Криворізький факультет

Читать дальше ИнформацияУЧАСТЬ ЖІНОК В ПОЛІТИЦІ ТА ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ