ВЄРКА СЕРДЮЧКА – ТРІКСТЕР СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6082

Конвалюк Уляна Володимирівна, аспірант

Україна, м. Івано-Франківськ,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Читать дальше ИнформацияВЄРКА СЕРДЮЧКА – ТРІКСТЕР СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

«ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ» (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЇ «ВЛАСНИК НАЙКРАЩОГО КЛУБУ ДЛЯ ГЕЇВ» КНИГА ІСТОРІЙ «ГІМН ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОЛОДІ» С. ЖАДАН)

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6081

Бабенко А. О., аспірант

Україна, Київ
Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка, Київ

Читать дальше Информация«ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ» (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЇ «ВЛАСНИК НАЙКРАЩОГО КЛУБУ ДЛЯ ГЕЇВ» КНИГА ІСТОРІЙ «ГІМН ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОЛОДІ» С. ЖАДАН)

ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6079

Балахтар В. В., к. пед. наук, доц.

Україна, м. Чернівці, кафедра педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ORCID ID 0000-0001-6343-2888

Читать дальше ИнформацияГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ “ЕВРИСТИЧНИЙ ПІДХІД”

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6078

Парфентьєва І. П., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри музичного мистецтва
Матвійчук К. О., магістр

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Читать дальше ИнформацияЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ “ЕВРИСТИЧНИЙ ПІДХІД”

СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6077

Гуменюк Тетяна Броніславівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Україна, м. Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
завідувач кафедри промислової інженерії та сервісу

Читать дальше ИнформацияСУЧАСНЕ БАЧЕННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6076

Діденко Є. П., аспірант

Україна, м. Полтава,
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка,
аспірант кафедри хімії та методики викладання хімії

Читать дальше ИнформацияДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ

СТРАТЕГІЇ МЕТАКОГНІТІВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6074

Плющ В. М., к. п. н.
Бохан Ю. В., к. х. н.
Форостовська Т. О., викладач

Україна, м. Кропивницький
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

Читать дальше ИнформацияСТРАТЕГІЇ МЕТАКОГНІТІВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ФОРМ І ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ РЕЗЕРВУ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6073

Клокар Н. І. д. п. н., професор.

Україна, м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ФОРМ І ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ РЕЗЕРВУ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ IT-СПЕЦИАЛИСТА В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6072

1Жумалиева Рахима, ассоц. проф., PhD
2Кожахмет Канат, PhD
3Атымтаева Ляззат, ассоц. проф., д. ф-м. наук
4Джандильдинов Медет, ассистент — проф., PhD
5Сюрмен Оксана, МА

Казахстан, г. Алматы/Каскелен, Университет имени Сулеймана Демиреля
1Ассоц. профессор факультета педагогических и гуманитарных наук
2Ректор Университета им. Сулеймана Демиреля
3Ассоц. профессор факультета инженерии и естественных наук
4Ассистент — профессор факультета педагогических и гуманитарных наук
5Старший преподаватель факультета педагогических и гуманитарных наук

Читать дальше ИнформацияЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ IT-СПЕЦИАЛИСТА В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

ВНУТРІШНІЙ ОСВІТНІЙ АУДИТ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6071

Григораш В. В., Ph. D
Хлєбнікова Т. М., Ph. D
Гречаник О. Є.,Ph. D

Україна, м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Читать дальше ИнформацияВНУТРІШНІЙ ОСВІТНІЙ АУДИТ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6070

Бойчук Віра Богданівна, к. мед. н.

Україна, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний медичний університет

Читать дальше ИнформацияАСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6069

1Мусаев Ровшан Али оглы, ведущий научный сотрудник
2Карим Джавиди Тарзило, докторант кафедры социологии и психологии

1Института Физики при Бакинском Государственном Университете
2Бакинский Государственный Университет

Читать дальше ИнформацияЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6068

1Захарова С. О., кандидат філософських наук, доцент
2Архіпова К. К., старший викладач

1Кафедра будівництва та цивільної інженерії, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, Україна
2Кафедра міського будівництва та господарства, Запорізька державна інженерна академія м. Запоріжжя, Україна

Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

CONTINUOUS METHOD FOR OBTAINING OF NOVOLAC OLIGOMER AND MIXED COPOLYMER IN MELT

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6067

1Zaza Molodinashvili, doctor of chemistry
2Nikoloz Zazashvili, academic doctor
3Michaeli Tchichakua, academic doctor
4Marina Chikaidze, academic doctor
5Dali Razmadze master degree

Georgia, Tbilisi,
1Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, Laboratory of petrochemistry and LTD “Biotecsi”: Senior Research fellow, Expert in thermoplastic materials, technologies;
2 LTD “Biotecsi” end Bio-rational Technological Research Center (BrTRC), Leading Researcher;
3 LTD “Biotecsi” and LTD “Biochemsynthesis”, Leading Researcher;
4 LTD “Biotecsi” end Bio-rational Technological Research Center (BrTRC), Leading Researcher;
5Bio-rational Technological Research Center (BrTRC), Head of the Testing Laboratory.

Читать дальше ИнформацияCONTINUOUS METHOD FOR OBTAINING OF NOVOLAC OLIGOMER AND MIXED COPOLYMER IN MELT

ЭЙМЕРИОЗНО-СТРОНГИЛЯТОЗНАЯ ИНВАЗИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6066

1Касымбекова Л. Н., к.вет.наук, старший научный сотрудник
1Бексултанов Г. Н., заведующий филиала «Павлодарская НИВС
2Дюсенов С. М., к.вет.наук, заведующий филиала «Карагандинская НИВС»
Акжунусова И. К., научный сотрудник, магистр биологических наук

1Республика Казахстан, г. Павлодар ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Павлодарская НИВС
2Республика Казахстан, г. Караганда, ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Карагандинская НИВС

Читать дальше ИнформацияЭЙМЕРИОЗНО-СТРОНГИЛЯТОЗНАЯ ИНВАЗИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

THE INFLUENCE OF COPTISINE BISULFATE ON THE EVOLUTION OF ACUTE TOXIC HEPATITIS

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6065

Peredelcu Rodica, assistant
Gonciar Veaceslav, PhD, professor
Scutari Corina, scutari Corina, PhD, associate professor
Cazacu Vasile, PhD, associate professor

Republic of Moldova, Chisinau, Departement of Pharmacology and Clinical Pharmacy of SUMPh Nicolae Testemitanu

Читать дальше ИнформацияTHE INFLUENCE OF COPTISINE BISULFATE ON THE EVOLUTION OF ACUTE TOXIC HEPATITIS

CОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА НЕБНЫХ МИНДАЛИН КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6064

1,2Мани Ханс, к. мед. н.
3Скляр Н. И., к. мед. н., с. н с.

1Fellow of the Institute of Health Care Management (United Kingdom, London)
2ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко Национальной академии медицинских наук Украины» и Международная клиника НПО «Украина-Замбия»
3ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

Читать дальше ИнформацияCОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА НЕБНЫХ МИНДАЛИН КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ

ПОРУШЕННЯ БАЛАНСУ ПРО-ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ПАЦІЄНТІВ З ЛЕГЕНЕВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6063

Гетман О. А.
Крахмалова О. О.

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків

Читать дальше ИнформацияПОРУШЕННЯ БАЛАНСУ ПРО-ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ПАЦІЄНТІВ З ЛЕГЕНЕВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

НАШ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ОТКРЫТЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ПРОТОКОМ В СОЧЕТАНИИ С ВТОРИЧНЫМ ДЕФЕКТОМ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ПОГРАНИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6062

1Куликова Д. А.,
2Сафонова И. Н., д. мед. н., профессор
3Бучнева О. В. к. мед. н.

1Украина, Харьков, врач – педиатр отделения кардиохирургии ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева, Национальной академии медицинских наук Украины»
2кафедра лучевой диагностики Харьковская академия последипломного образования
3заведующая отделением кардиохирургии ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева, Национальной академии медицинских наук Украины»

Читать дальше ИнформацияНАШ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ОТКРЫТЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ПРОТОКОМ В СОЧЕТАНИИ С ВТОРИЧНЫМ ДЕФЕКТОМ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ПОГРАНИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

ВАСКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНИЙ ФАКТОР РОСТУ А ТА ПОЛІМОРФІЗМ G634C ГЕНА ВЕФР-A У ХВОРИХ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА В ГОСТРИЙ ТА ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОДИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6061

Копиця М. П., д. мед. н.
Кутя І. М., к. мед. н.
Родіонова Ю. В

Україна, Харків, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

Читать дальше ИнформацияВАСКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНИЙ ФАКТОР РОСТУ А ТА ПОЛІМОРФІЗМ G634C ГЕНА ВЕФР-A У ХВОРИХ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА В ГОСТРИЙ ТА ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОДИ

ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ ПОЗАШПИТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6060

Бабік І. В., к. мед. н.

Україна, м. Львів, асистент кафедри педіатрії №1 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Читать дальше ИнформацияГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ ПОЗАШПИТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6058

Світлана Полегенько, аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики

Україна, м. Київ Національна академія державного управління при Президентові України

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

NEW EDUCATIONAL INNOVATIVE ASPECTS OF DECENTRALIZATION OF MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6057

1Yana Melnyk
2Tetiana Mazur

1Assistant Professor of Public Management and Administration Department, Ukraine, Kyiv, Ukrainian State Employment Service Training Institute
2Master of public administration, master of art, University of North London

Читать дальше ИнформацияNEW EDUCATIONAL INNOVATIVE ASPECTS OF DECENTRALIZATION OF MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЕГО ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6056

Абасова Самира Гусейн кызы, д.э.н. МОАН, доц.

Азербайджан, г. Баку, Институт Экономики НАН Азербайджана

Читать дальше ИнформацияКОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЕГО ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6054

1Василь Порохня, доктор економічних наук, професор
2Роман Іванов, кандидат фізико-математичних наук, доцент

1Україна, Запоріжжя, Класичний приватний університет
2Україна, Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Читать дальше ИнформацияМОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР

CITRUS SCAB IN GEORGIA

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6052

1Mziuri Gabaidze, PhD in agrarian sciences
2Guram Memarne, PhD in agriculture
3Neli Khalvashi

1Senior scientist, Department of Plant Diseases Monitoring, Diagnostics and Molecular Biology, Institute of Phytopathology and Biodiversity, Shota Rustaveli State University
2Chief scientist, Head of Institute of Phytopathology and Biodiversity, Shota Rustaveli State University
3PhD in agrarian sciences, Chief scientist, Department of Biodiversity Monitoring and Conservation, Institute of Phytopathology and Biodiversity, Batumi Shota Rustaveli State University

Читать дальше ИнформацияCITRUS SCAB IN GEORGIA

СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА АГРОРЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6051

Муха Т. О., аспірант
Шулик В. В., д.арх., проф.

Україна, м. Харків
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Читать дальше ИнформацияСУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА АГРОРЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

ІМПУЛЬСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6050

Павлів А. П., кандидат технічних наук, доцент

Україна, м. Львів Національний університет «Львівська політехніка», інститут Архітектури, кафедра дизайну та основ архітектури.

Читать дальше ИнформацияІМПУЛЬСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ

DETERMINATION OF THE INTENSITY OF RESPIRATION OF SMALL-SEEDED LEGUMES – THE KEY TO THEIR SAFE STORAGE

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6049

1Liudmyla Ovsyannikova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
1Liudmyla Valevskaya, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
1Olena Sokolovskaya, Candidate of Technical Sciences
1Viktoria Urkovskaya, graduate student
2Svitlana Orlova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

1Department of grain storage technology Odessa National Academy of Food Technologies
2Department of electrical mechanics and mechatronics Odessa National Academy of Food Technologies

Читать дальше ИнформацияDETERMINATION OF THE INTENSITY OF RESPIRATION OF SMALL-SEEDED LEGUMES – THE KEY TO THEIR SAFE STORAGE

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ НЕЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖІ БАЙЄСА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛЕЙ ТА ЯКОСТІ ОЦІНОК КОРОТКОСТРОКОВИХ ПРОГНОЗІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30082018/6046

Дудка Б. Р., магістр

Україна, Київ, Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПИ»

Читать дальше ИнформацияРЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ НЕЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖІ БАЙЄСА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛЕЙ ТА ЯКОСТІ ОЦІНОК КОРОТКОСТРОКОВИХ ПРОГНОЗІВ