ГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ШЕМАХА-ГОБУСТАНСКОЙ ВПАДИНЫ

Насибова Г. Д.

Азербайджан, г. Баку, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности, доцент кафедры «Геология нефти и газа»

Читать дальше ИнформацияГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ШЕМАХА-ГОБУСТАНСКОЙ ВПАДИНЫ

РОЗВИТОК ПРИНЦИПУ ЕМОЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДОРОСЛИХ ДО СВІТУ ДИТИНСТВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ РАКУРС

канд. пед. наук Білецька С. В.

Україна, Харків, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди

Читать дальше ИнформацияРОЗВИТОК ПРИНЦИПУ ЕМОЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДОРОСЛИХ ДО СВІТУ ДИТИНСТВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ РАКУРС