ТЕАТР ХЕСУСА КАМПОСА: СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЯК ЗБРОЯ ПРОТИ СУСПІЛЬСТВА (ЗА П’ЄСОЮ «d.juan@simétrico.es (СЕВІЛЬСЬКИЙ НАСМІШНИК І ЕЛЬ ТЕНОРІО XXI СТОЛІТТЯ)»

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30122018/6260

Крижна Анастасія Віталіївна

аспірант Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна

Читать дальше ИнформацияТЕАТР ХЕСУСА КАМПОСА: СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЯК ЗБРОЯ ПРОТИ СУСПІЛЬСТВА (ЗА П’ЄСОЮ «d.juan@simétrico.es (СЕВІЛЬСЬКИЙ НАСМІШНИК І ЕЛЬ ТЕНОРІО XXI СТОЛІТТЯ)»

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30122018/6259

к. філол. н. Гаврилюк Ольга Олександрівна

Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Читать дальше ИнформацияТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК, ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ СТАН СТУДЕНТОК 1 ‒ 4 КУРСІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ФІТНЕС

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30122018/6258

1Іванов Іван Валентинович, к.фіз.віх.,
2Новицька Наталія Анатоліївна,
3Рубан Лариса Анатоліївна, к.фіз.віх.,

1науковий співробітник проблемної наукової лабораторії Харківської державної академії фізичної культури, доцент кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу та гімнастики,Україна, Харків;
2Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна, Полтава;
3науковий співробітник проблемної наукової лабораторії Харківської державної академії фізичної культури, доцент кафедри спортивної медицини, біохімії і анатомії, Україна, Харків

Читать дальше ИнформацияВПЛИВ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК, ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ СТАН СТУДЕНТОК 1 ‒ 4 КУРСІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ФІТНЕС

ДОМОГОСПОДАРСТВО ТА ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30122018/6255

Роман Іванов, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Україна, Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Читать дальше ИнформацияДОМОГОСПОДАРСТВО ТА ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ

THERMAL REGIME OF THE BLACK SEA SURFACE WATER ON THE BACKGROUND OF GLOBAL WARMING AT THE SOUTHWEST COAST OF GEORGIA

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30122018/6253

Phagava N. Z., Georgia, Batumi, Assistant Professor of Geography Department of Batumi Shota Rustaveli State University, Doctor of Geography;
Chichileishvili Kh.,
Georgia, Batumi, Shota Rustaveli State University Teacher of the Department of Geography, Doctor of Geography.

Читать дальше ИнформацияTHERMAL REGIME OF THE BLACK SEA SURFACE WATER ON THE BACKGROUND OF GLOBAL WARMING AT THE SOUTHWEST COAST OF GEORGIA

МОДЕЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ УТИЛІЗАЦІЇ НІТРОГЕНВМІСНИХ СПОЛУК В КОНДЕНСАТАХ СОКОВОЇ ПАРИ ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ ШЛЯХОМ СИНТЕЗУ ГІДРАЗИН СУЛЬФАТУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30122018/6252

1Іванна Демчук, аспірант
2Геннадій Столяренко, професор, д.т.н.

Україна, м. Черкаси; Черкаський державний технологічний університет;
1Аспірант кафедри хімічних технологій та водоочищення
2Завідувач кафедри хімічних технологій та водоочищення

Читать дальше ИнформацияМОДЕЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ УТИЛІЗАЦІЇ НІТРОГЕНВМІСНИХ СПОЛУК В КОНДЕНСАТАХ СОКОВОЇ ПАРИ ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ ШЛЯХОМ СИНТЕЗУ ГІДРАЗИН СУЛЬФАТУ

ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30122018/6251

З. Т. Магеррамов, канд. техн. наук Азербайджанский Технический Университет,
В. Г. Абдуллаев,
канд. техн. наук, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и

Промышленности),
А. З. Магеррамова,
Aix-Marseille School of Economics, Франция,
T. A. Mammadova,
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и

Промышленности

Читать дальше ИнформацияПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ