ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112018/6250

Романченко А.П., к. філол. н., доцент

Україна, Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Читать дальше ИнформацияІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112018/6248

1Тетяна Сидоренко, доцент
2Тетяна Фурдак, старший викладач
3Вікторія Сергеєва, старший викладач
4Олена Ярошенко, старший викладач
5Захар Дубовий, викладач

Україна, Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет
1Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки
2Кафедра методики музвиховання, співу та хорового диригування
3Кафедра методики музвиховання, співу та хорового диригування
4Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки
5Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Читать дальше ИнформацияАКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІН ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ЦИКЛУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112018/6247

Сироткіна Ж. Є., к. п. н.
Чеботар Л. І., викладач
Масленнікова Н. А., викладач
Сарвілова Д. С., викладач

Україна, м. Ізмаїл, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра музичного та образотворчого мистетцв

Читать дальше ИнформацияДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІН ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ЦИКЛУ

ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ- ІНТЕРНІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112018/6246

Хоботова Н. В., к. м. н., асистент кафедри оториноларингології
Єхалов В. В., к. м. н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів ФПО.

Україна. м.Дніпро. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Читать дальше ИнформацияПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ- ІНТЕРНІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ИЗОЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ПОЛЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112018/6245

Садчикова Е. А., врач- стоматолог
Пигарева Ю. Е., врач- стоматолог
Васенёв Е. Е., канд. мед. наук.
Алеханова И. Ф., канд. мед. наук.

Россия, Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

Читать дальше ИнформацияИЗОЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ПОЛЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО- НАРКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112018/6244

1Ревенок О. А., доктор медичних наук, професор
2Олійник О. П., кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
3Каніщев А. В., кандидат медичних наук
4Радзевілова О. В., судовий експерт психолог

1Україна, м. Київ, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», завідувач відділу комплексної судово-психіатричної експертизи, судово-психіатричний експерт
2Україна, м. Київ, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», провідний науковий співробітник відділу комплексної судово-психіатричної експертизи, судово-психіатричний експерт
3Україна, м. Київ, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», провідний науковий співробітник відділу комплексної судово-психіатричної експертизи, судово-психіатричний експерт
4Україна, м. Київ, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», старший науковий співробітник відділу комплексної судово-психіатричної експертизи, судовий експерт психолог

Читать дальше ИнформацияАНАЛІЗ ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО- НАРКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

SURGICAL TREATMENT OF VARIOUS FORMS OF ACUTE PANCREATITIS

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112018/6243

Kryvoruchko I. A., MD, professor, chief of the department of surgery № 2 Kharkiv national medical university, Kharkiv, Ukraine.
Parkhomenko K. Y.,
PhD, Associate рrofessor, chief of the surgical division of Public non-profit enterprise of Kharkiv regional Council «Regional Clinical Hospital», Kharkiv,Ukraine.
Drozdova A. G.,
PhD-student of the department of surgery №2 Kharkiv national medical university, Kharkiv, Ukraine.
Suplichenko M. V.,
surgeon of the highest category of the surgical division of Public non-profit enterprise of Kharkiv regional Council «Regional Clinical Hospital», Kharkiv, Ukraine.
Paunov K. E.,
surgeon of the first category of the surgical division of Public non-profit enterprise of Kharkiv regional Council «Regional Clinical Hospital», Kharkiv, Ukraine.
Prokopenko K. A.,
resident of the department of surgery №2 Kharkiv national medical university, Kharkiv, Ukraine.

Читать дальше ИнформацияSURGICAL TREATMENT OF VARIOUS FORMS OF ACUTE PANCREATITIS

ТЕНДЕНЦІЇ ВИРІШЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ІПОТЕРАПІЇ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30112018/6242

1Ковальська Г. Л., доктор архітектури
2Обиночна З. В., викладач

1Україна, м. Київ, завідувач кафедри архітектурно-проектної справи ВСП «Інститут інноваційної освіти» Київського національного університету будівництва і архітектури
2Україна, м. Івано-Франківськ кафедра архітектури та містобудування Інституту архітектури, будівництва та енергетики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Читать дальше ИнформацияТЕНДЕНЦІЇ ВИРІШЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ІПОТЕРАПІЇ