УЧАСТИЕ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ СНГ В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ПОД ЭГИДОЙ ООН

докторант Чукалова Рамиля Рафаиловна

Республика Казахстан, г. Астана,
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан Читать дальше ИнформацияУЧАСТИЕ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ СНГ В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ПОД ЭГИДОЙ ООН

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПАРТІЇ БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» ТА ПАРТІЇ «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

к. політ. н. Рева Т. С.

Україна, Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, доцент кафедри публічного управління та гуманітарних наук Читать дальше ИнформацияСТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПАРТІЇ БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» ТА ПАРТІЇ «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ЗАХОДІВ СУВОРОЇ ЕКОНОМІЇ В ЄВРОПІ НА ПРАВА ЛЮДИНИ

д. ю. н. Васильченко Оксана Петрівна

Україна, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри конституційного права Читать дальше ИнформацияДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ЗАХОДІВ СУВОРОЇ ЕКОНОМІЇ В ЄВРОПІ НА ПРАВА ЛЮДИНИ

УЧАСТЬ БЕССАРАБСЬКОГО ДВОРЯНСТВА У РЕКВІЗИЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Захарова О. В.

Україна, м. Ізмаїл, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», лаборант кафедри суднових енергетичних установок і систем, аспірант Ізмаїльського державного гуманітарного университету Читать дальше ИнформацияУЧАСТЬ БЕССАРАБСЬКОГО ДВОРЯНСТВА У РЕКВІЗИЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МУЗИЧНОГО МОВЛЕННЯ HARD-AND-HEAVY

доктор філософії в галузи мистецтва, доцент Васильєва Л. Л.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, доцент кафедри музичного мистецтва Читать дальше ИнформацияСЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МУЗИЧНОГО МОВЛЕННЯ HARD-AND-HEAVY

ТВОРЧІСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ХУДОЖНИКА М. КУЗІВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА КІН.ХХ – ПОЧ.ХХІ СТОЛІТТЬ

кандидат мистецтвознавства Маркович М. Й.

Україна, м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Читать дальше ИнформацияТВОРЧІСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ХУДОЖНИКА М. КУЗІВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА КІН.ХХ – ПОЧ.ХХІ СТОЛІТТЬ

АПОСТОЛЬСЬКІ ОСОБИСТОСТІ ЯК НАЦІОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНІ СУБ’ЄКТИ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Малишева М. А.

Україна, Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, аспірантка факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка Читать дальше ИнформацияАПОСТОЛЬСЬКІ ОСОБИСТОСТІ ЯК НАЦІОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНІ СУБ’ЄКТИ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ

кандидат филологических наук Ахмедова Дилфузара Фукжановна

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский Государственный Институт Востоковедения, докторант Читать дальше ИнформацияСТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

д-р филол. наук, проф. Абрамян К. Ш.

Армения, Ереван, Ереванский государственній университет языков и социальных наук им. В. Брюсова, зав. каф. языкознания и теории коммуникации Читать дальше ИнформацияО ВОЗМОЖНОСТЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТИ: ГАРМОНІЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У ПРИРОДІ ТА СУСПІЛЬСТВІ

кандидат філософських наук, професор Іванова Оксана Станіславівна

Україна, Одеська державна академія технічного регулювання та якості Читать дальше ИнформацияАКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТИ: ГАРМОНІЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У ПРИРОДІ ТА СУСПІЛЬСТВІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПРО ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ

1к. психол. н. Прядко Н. О.,
2Прядко Б. В.

Україна, м. Чернігів,
1Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
2Чернігівський національний технологічний університет студент Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПРО ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОБЛЕМИ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Березка С. В.

Україна, м. Слов’янськ, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», асистент кафедри практичної психології Читать дальше ИнформацияТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОБЛЕМИ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Зьома Наталія Олександрівна

Україна, Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Маріупольської міської ради Донецької області», директор Читать дальше ИнформацияЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

кандидат педагогічних наук, доцент Бабій І. В.,
викладач Дичок Т. П.

Україна, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНИХ НАУКОВО- ПРЕДМЕТНИХ ДИСЦИПЛІН: ПРИНЦИПИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ

канд. пед. наук, доцент Кільдеров Д. Е.

Україна, м. Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Читать дальше ИнформацияІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНИХ НАУКОВО- ПРЕДМЕТНИХ ДИСЦИПЛІН: ПРИНЦИПИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ КОНТЕКСТУАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ ФРАНЦІЇ

канд. пед. наук Абрамович В. Є.

Україна, Київський міжнародний університет, доцент кафедри іноземних мов Читать дальше ИнформацияТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ КОНТЕКСТУАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ ФРАНЦІЇ

ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ОСОБИСТІСНОГО РОСТУ

1Караван Анастасія Миколаївна,
2Федорчук Лілія Вікторівна,
3Чернецька Віра Іванівна,
4Янчевська Аліна Анатоліївна

Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, Шепетівський НВК №3;
1спеціаліст ІІ категорії; 2спеціаліст І категорії; 3спеціаліст вищої категорії;
4практичний психолог, спеціаліст І категорії Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ОСОБИСТІСНОГО РОСТУ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА В США

док. пед. наук. Федоренко С. В.

Украина, г. Киев, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА В США

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ НАСТАВНИКА МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ В ДНЗ

Безсонова Ольга Костянтинівна

Україна, м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України, науковий кореспондент лабораторії дошкільної освіти Читать дальше ИнформацияОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ НАСТАВНИКА МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ В ДНЗ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ

Избамбетова Гульнар Наженовна

Казахстан, г. Атырау, Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления, учитель-модератор Читать дальше ИнформацияТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ

доктор педагогічних наук, професор Єрмакова Світлана Станіславівна

Україна, Одеська державна академія будівництва та архітектури Читать дальше ИнформацияЕКОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПОТЕНЦІАЛ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1PhD аспірантка Кисіль Н. Р.,
2к .п. н. Коновальчук М. В.

Україна, Чернігів,
1Інститут вищої освіти НАПН України;
2Національний університет Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка Читать дальше ИнформацияРОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПОТЕНЦІАЛ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

PROFESSIONALLY IMPORTANT PERSONAL QUALITIES OF THE TEACHER OF THE HIGHER EDUCATION IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMPETENCIES

PhD of Pharmacy Koziko N.,
PhD of Pharmacy Polova Z.,
PhD of Pharmacy Nehoda T.,
master of Pharmacy Sakhanda I.

Ukraine, Kyiv, Bogomolets National Medical University,
Department of Pharmacy and Industrial Drug Technology, Associate Professor Читать дальше ИнформацияPROFESSIONALLY IMPORTANT PERSONAL QUALITIES OF THE TEACHER OF THE HIGHER EDUCATION IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMPETENCIES

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ

к . пед. н. Шара С. О.

Україна, м. Полтава Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Читать дальше ИнформацияАКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ – ДРЕВНИЙ ПРОЦЕСС

д. п. н., доцент Танирбергенов Медеубек,
к. п. н. Жанбыршиев Султан,
к. п. н. Нуржанова Гулмира,
магистрант Муратхан Алия,
магистрант Досалиева Нурила

Казахстан, г.Шымкент, Южно-Казахстанский государственный педагогический университет Читать дальше ИнформацияНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ – ДРЕВНИЙ ПРОЦЕСС

РОЛЬОВА ГРА ТА СЦЕНАРІЇ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

к. пед. н. Підлубна О. М.

Україна, Кропивницький, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету Читать дальше ИнформацияРОЛЬОВА ГРА ТА СЦЕНАРІЇ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИКО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1кандидат педагогических наук, профессор Кудышева Айнаш Амангелдыевна,
1докторант Абилова Орынгуль Асылбековна,
2магистр Ауелбаева Гулсара Саламатовна

Казахстан,
1г.Павлодар, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова;
2г.Атырау, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИКО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

кандидат педагогічних наук Кравченко Олена Іванівна

Україна, м.Старобільськ, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Читать дальше ИнформацияМОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

СПОСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФАХОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

кандидат педагогічних наук (Ph.D.) Кашинська О. Є.

Україна, м. Старобільськ, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, кафедра туризму, готельної і ресторанної справи Читать дальше ИнформацияСПОСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФАХОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

СИСТЕМА РОБОТИ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА НАРОДОЗНАВЧОМУ МАТЕРІАЛІ

к. п. н. Демчик К. І.

Україна, м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Читать дальше ИнформацияСИСТЕМА РОБОТИ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА НАРОДОЗНАВЧОМУ МАТЕРІАЛІ

ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЧУВСТВА СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА КАК ПРОЕКЦИИ МОРАЛЬНО- ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

1к. п .н. Голюк О. А.,
2док. Гайдукевич Анна,
1к. п. н. Пахальчук Н. А.,
1Карук И. В.,
1Колесник К. А.

1Украина, Винница,
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
2Польша, Кельце, Старопольская высшая школа Читать дальше ИнформацияВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЧУВСТВА СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА КАК ПРОЕКЦИИ МОРАЛЬНО- ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

ORGANIZATION OF SPA TOURISM IN KAZAKHSTAN ON THE BASIS OF NATIONAL AND REGIONAL PLANNING

Master degree student Amir B. M.,
Candidate of Technical Sciences Artemev A. M.,
Candidate of Geographical Sciences Zhakupova A. A.,
Master degree student Alimgazieva N.,
Bachelor student Amir A. M.

Kazakhstan, al-Farabi Kazakh National University, Department of Recreational Geography and Tourism Читать дальше ИнформацияORGANIZATION OF SPA TOURISM IN KAZAKHSTAN ON THE BASIS OF NATIONAL AND REGIONAL PLANNING

ТРЕНДОВІ РЕСУРСИ В ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДІАГАЛУЗІ

к. н. соц. комунік. Черемних І. В.

Україна, м. Київ, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Читать дальше ИнформацияТРЕНДОВІ РЕСУРСИ В ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДІАГАЛУЗІ

ГОСУДАРСТВЕННО — ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

PhD Аскаров Д. Т.,
Айтмуханбетов Ануар

Казахстан, Алматы, Казахстанско – Немецкий Университет Читать дальше ИнформацияГОСУДАРСТВЕННО — ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

INFORMATION TRANSPARENCY OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AS TAXPAYER: FINANCIAL REPORTING CAPABILITIES AND WAYS OF INCREASING OF ITS QUALITY

PhD in Economics, Associate Professor, Honored Economist of Ukraine Kuzmenko Halyna,
Doctor of Economics, Professor Shalimova Nataliia

Ukraine, Kropyvnytskyi, Central Ukrainian National Technical University Читать дальше ИнформацияINFORMATION TRANSPARENCY OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AS TAXPAYER: FINANCIAL REPORTING CAPABILITIES AND WAYS OF INCREASING OF ITS QUALITY

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ, ЩОДО ОДУЖАННЯ СПОРТСМЕНА В ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ТРАВМИ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

Стешиц А. В.

Україна, м. Буча, Приватний вищий навчальний заклад Український гуманітарний інститут Читать дальше ИнформацияДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ, ЩОДО ОДУЖАННЯ СПОРТСМЕНА В ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ТРАВМИ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

ЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

канд. психол. наук Хуртенко О. В.,
канд. наук з фізичного виховання і спорту Дмитренко С. М.,
канд. пед. наук Мельник В. В.

Україна, Вінниця,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Читать дальше ИнформацияЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

СТРУКТУРА РЕАКЦІЙ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ НА ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ НА БУКОВИНІ

к. мед. н. Каспрук Н. М.

Україна, м. Чернівці, Буковинський державний медичний університет,
кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Читать дальше ИнформацияСТРУКТУРА РЕАКЦІЙ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ НА ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ НА БУКОВИНІ

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

1д. мед. н. профессор Кузнецова Л. Ф.,
2к. мед. н. доцент Богослав Т. В.,
3д. мед. н. Медведев В. В.,
1к. мед. н. Кравченко Е. А.

Украина, г.Запорожье,
1ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»,
2Запорожский государственный медицинский университет,
3многопрофильная больница «Витацентр», Читать дальше ИнформацияПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

ESTIMATION OF MORTALITY PROGNOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS TAKING INTO ACCOUNT INTERCELLULAR MATRIX PARAMETERS

C. Med. Sc. Koteliukh M. Yu.,
D. Med. Sc. Kravchun P. G.,
C. Med. Sc. Borzova O. Yu.,
C. Med. Sc. Rynchak P. I.,
M. Res. Zhuravleva M. I.

Ukraine, Kharkiv, Kharkiv National Medical University,
Department of internal medicine № 2, clinical immunology and allergology Читать дальше ИнформацияESTIMATION OF MORTALITY PROGNOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS TAKING INTO ACCOUNT INTERCELLULAR MATRIX PARAMETERS

FORECASTING OF RECURRENT CARDIOVASCULAR EVENTS IN 6 MONTHS OF MONITORING OF PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH CONCOMITANT OBESITY

Doctor of Medical Sciences, Professor Kravchun P. G.,
Doctor of Medical Sciences, Professor Ryndina N. H.,
Postgraduate Borovyk K. M.

Ukraine, Kharkiv, Kharkiv National Medical University,
Department of Internal Medicine No. 2 and Clinical Immunology and Allergology Читать дальше ИнформацияFORECASTING OF RECURRENT CARDIOVASCULAR EVENTS IN 6 MONTHS OF MONITORING OF PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH CONCOMITANT OBESITY

АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

1Болтаев Б. М.,
2Оразханов Д. О.,
3к. м. н. Каратаева Л. А.

Узбекистан, г.Ташкент, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт;
1студент 4 курса; 2студент 3 курса;
3научный руководитель, ассистент кафедры патологической анатомии Читать дальше ИнформацияАСПЕКТЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ОЦЕНКА СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ПАТОЛОГИЯХ

1Абдусаттаров О. К.,
2Нуралиева Х. Н.,
3к. м. н. Каратаева Л. А.

Узбекистан, г.Ташкент, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт;
1студент 4 курса; 2студент 3 курса;
3научный руководитель, ассистент кафедры патологической анатомии Читать дальше ИнформацияОЦЕНКА СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ПАТОЛОГИЯХ

GRADE OF ARTERIAL HYPERTENSION SEVERITY IN PATIENTS WITH 2 TYPE DIABETES MELLITUS AND ITS INTERACTION WITH ADIPOPOCYTOKINE MEDIATORS, CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM

PhD Tabachenko O. S.,
Doctor of medical science Kravchun P. G.,
PhD Kozhyn M. I.,
PhD Kovaleva Yu. O.,
PhD Krapivko S. O.

Ukraine, Kharkiv, Kharkiv National Medical University Читать дальше ИнформацияGRADE OF ARTERIAL HYPERTENSION SEVERITY IN PATIENTS WITH 2 TYPE DIABETES MELLITUS AND ITS INTERACTION WITH ADIPOPOCYTOKINE MEDIATORS, CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM

CRITERIA FOR PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF ANTIANEMIC THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

Doctor of medical science Ryndina N. G.,
doctor of medical science Kravchun P. G.,
PhD Tytova G. Yu.,
PhD Gliebova O. V.,
MD Tsivenko V. M.

Ukraine, city Kharkiv, Kharkiv National Medical University Читать дальше ИнформацияCRITERIA FOR PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF ANTIANEMIC THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

ПРОБЛЕМА АЛЛЕРГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

доктор мед. наук., доцент Тихон Алёна Сергеевна

Республика Молдова, Кишинёв,
Государственный Университет Медицины и Фармации им.» Николае Тестемицану» Читать дальше ИнформацияПРОБЛЕМА АЛЛЕРГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

ЗНАЧЕННЯ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У РОЗВИТКУ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ

д. мед. н., профессор Звягінцева Т. Д.,
к. мед. н. Глущенко С. В.

Україна, г. Харків, Харківська медична академія післядипломної освіти Читать дальше ИнформацияЗНАЧЕННЯ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У РОЗВИТКУ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ

TREATMENT OF NEUROGENIC COMPLICATIONS AFTER REMOVAL OF JAW TUMORS

1Doctor of Medical sciences, Full professor, Honoured Scientist and Technician of Ukraine Oleksii Tymofieiev,
2PhD, Associate Professor Natalia Ushko,
3Doctor of Medical sciences, Full professor Olena Vesova,
4Doctor of Medical sciences, Associate Professor Olexander Tymofieiev,
5PhD Maria Yarifa

Ukraine,
1National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Head of Maxillofacial Surgery Department;
2National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Associate Professor of Maxillofacial Surgery Department;
3National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Professor of Maxillofacial Surgery Department;
4Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Associate Professor of Dentistry Department;
5Kyiv Medical University of UAFM, Associate Professor of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery Department Читать дальше ИнформацияTREATMENT OF NEUROGENIC COMPLICATIONS AFTER REMOVAL OF JAW TUMORS

PELVIC PROLAPSE — AS ONE OF THE MANIFESTATIONS OF VENTRAL HERNIA, THE BENEFITS OF LAPAROSCOPIC ACCESS

1Ph.D., Associate Professor Strakhovetsky V. S.,
2Ph.D., associate professor Shchedrov A. O.,
1Doctor of Medicine, Professor Veligotsky O. M.,
3doctor of medical sciences, professor Teslenko S. M.,
3Ph.D., Associate Professor Goncharova N. M.

1Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education Ministry of Health of Ukraine, Department of Endoscopy and Surgery;
2Kharkiv National Medical University Ministry of Health of Ukraine, Department of Obstetrics and Gynecology №1;
3Kharkiv National Medical University Ministry of Health of Ukraine, Department of Surgery №2 Читать дальше ИнформацияPELVIC PROLAPSE — AS ONE OF THE MANIFESTATIONS OF VENTRAL HERNIA, THE BENEFITS OF LAPAROSCOPIC ACCESS

STUDY OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS AFTER SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PANCREATITIS

1MD, professor Kryvoruchko I. A.,
1PhD, Associate рrofessor Goncharova N. M.,
1MD, professor Teslenko S. N.,
1resident Drozdova A. G.,
2surgeon of the first category Suplichenko M. V.,
2surgeon of the first category Paunov K. E.,
2surgeon of the high category Antonuk V. P.

Ukraine, Kharkiv,
1Kharkiv national medical university, department of surgery №2;
2Communal Healthcare Establishment «Regional Clinical Hospital – Emergency Medical Center
and Disaster Medicine Center» Читать дальше ИнформацияSTUDY OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS AFTER SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PANCREATITIS

ПРИМЕНЕНИЕ БИПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ СОКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

д. х. н. Бежанидзе И. З.,
д. х. н. Харебава Т. Ш.,
д. т. н. Концелидзе З. И.

Грузия, Батуми, Батумский государственный университет им. Ш. Руставели Читать дальше ИнформацияПРИМЕНЕНИЕ БИПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ СОКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ПИЩИ

д. х. н. Бежанидзе И. З.,
д. х. н. Харебава Т. Ш.,
д. т. н. Концелидзе З. И.

Грузия, Батуми, Батумский государственный университет им. Ш. Руставели Читать дальше ИнформацияПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ПИЩИ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЯМР 1H СПЕКТРОСКОПІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ У ЗРАЗКАХ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

канд. хім. наук Ковальова С. О.,
канд. хім. наук Мазур Л. М.,
Гуцало І. В.,
Коломієць В. О.

Україна, Київ, Національний університет харчових технологій Читать дальше ИнформацияЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЯМР 1H СПЕКТРОСКОПІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ У ЗРАЗКАХ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ АЗЕРБАЙДЖАНА С ПОЛИМЕРНЫМИ ОТХОДАМИ

Гасанова С. М.,
Юсиф-заде А. А.,
Айларова Т. И.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности Читать дальше ИнформацияТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ АЗЕРБАЙДЖАНА С ПОЛИМЕРНЫМИ ОТХОДАМИ

РОЛЬ ISSR МАРКЕРОВ ПРИ ОЦЕНКИ ПОЛИМОРФИЗМА У РАЗНОВИДНОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITUCUM AESTIVUM L.)

н.с. PhD Нуриева С. А.

Азербайджан, г. Баку, Институт Генетических Ресурсов НАНА Читать дальше ИнформацияРОЛЬ ISSR МАРКЕРОВ ПРИ ОЦЕНКИ ПОЛИМОРФИЗМА У РАЗНОВИДНОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITUCUM AESTIVUM L.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ И ДРУГИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

1к. б. н., доц. Мегалинская А. П.,
2к. б. н. Билык Ж. И.,
2Даниленко Е. В.,
3к. б. н., доц. Маруненко И. М.,
2Сокульская М. О.

Украина, Киев
1Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова;
2Национальный центр «Мала академия наук Украины»;
3Киевский университет имени Бориса Гринченка Читать дальше ИнформацияСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ И ДРУГИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

ПРИЙОМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ «ПАРКІВ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ» В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ

канд. арх., доцент Щурова В. А.

Україна, м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра Дизайну архітектурного середовища Читать дальше ИнформацияПРИЙОМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ «ПАРКІВ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ» В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ

АРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ВЕЛОСТАНЦІЙ

Гарбар М. В.

Україна, м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра Дизайну архітектурного середовища, асистент Читать дальше ИнформацияАРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ВЕЛОСТАНЦІЙ

TO THE QUESTION OF INVESTIGATING THE FACTORS OF INFLUENCE ON IMPROVING THE QUALITY OF MASTERING GRAPHIC DISCIPLINES BY STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES

1PhD (Candidate of Technical Sciences), Professor Bredniova Vira,
2PhD (Candidate of Technical Sciences), Professor Kosharska Lyudmila

Ukraine, Odesa,
1Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture;
2Odessa National Maritime University Читать дальше ИнформацияTO THE QUESTION OF INVESTIGATING THE FACTORS OF INFLUENCE ON IMPROVING THE QUALITY OF MASTERING GRAPHIC DISCIPLINES BY STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОГО БЕЗНАПОРНОГО ФИЛЬТРА С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ ОТХОДОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КР

1к. т. н. профессор Каримов Ташмухамед Халмухамедович,
2Омурзакова Айдана Болотбековна,
3Аманов Азамат Муктарович

Кыргызстан, г. Бишкек, Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова;
1научный руководитель; 2аспирантка; 3магистрант Читать дальше ИнформацияИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОГО БЕЗНАПОРНОГО ФИЛЬТРА С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ ОТХОДОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КР

МІНЕРАЛЬНЕ В’ЯЖУЧЕ З ВИКОРИСТАННЯМ РИСОВОЇ ЛУЗГИ

Черняк Л. П.,
Дорогань Н. О.,
Голоюх І. А.,
Бразовська О. С.

Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Читать дальше ИнформацияМІНЕРАЛЬНЕ В’ЯЖУЧЕ З ВИКОРИСТАННЯМ РИСОВОЇ ЛУЗГИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

и. т. н. Бакунова О. М.,
преподаватель Хмелевская А. Л.,
студент Беликов А. С.,
студент Мирончик А. Н.,
студент Агапкин Л. М.,
студент Чучвал А. Ю.

Республика Беларусь, г. Минск, Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Читать дальше ИнформацияИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ