ALGORITHMS FOR FISCAL EQUALIZATION OF INTERTERRITORIAL IMBALANCES IN BUDGET ALLOCATION IN UKRAINE

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31102018/6205

Diachenko Svitlana, Doctoral Candidate, PhD, Associate Professor of economic policy and governance department of the National academy for public administration under the President of Ukraine

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Читать дальше ИнформацияALGORITHMS FOR FISCAL EQUALIZATION OF INTERTERRITORIAL IMBALANCES IN BUDGET ALLOCATION IN UKRAINE

ФОРМУВАННЯ ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПОЛЬСЬКИХ ТЕРЕНАХ У КІНЦІ X ст. ГНЄЗНЕНСЬКИЙ З’ЇЗД

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31102018/6204

Магдич Олег, аспірант історичного факультету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПОЛЬСЬКИХ ТЕРЕНАХ У КІНЦІ X ст. ГНЄЗНЕНСЬКИЙ З’ЇЗД

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПЕРСОНАЖА, ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31102018/6203

Петренко І. І., завідувач сектору авторського права

Україна, м. Київ, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПЕРСОНАЖА, ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ДОСВІДУ ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У ПІДЛІТКІВ В ОСВІТНІЙ РЕАЛЬНОСТІ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31102018/6200

Малапура Ю. С., аспірантка

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Україна, Донецька обл., м. Бахмут

Читать дальше ИнформацияКРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ДОСВІДУ ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У ПІДЛІТКІВ В ОСВІТНІЙ РЕАЛЬНОСТІ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА