СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОДИФІКОВАНОЇ НОРМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5967

Ходаковська Н. Г. кандидат філологічних наук, доцент

Україна, Київ, Київський національний лінгвістичний університет

Читать дальше ИнформацияСТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОДИФІКОВАНОЇ НОРМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТАМ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ, ИЗУЧАЮЩИМ РУССКИЙ ЯЗЫК НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5966

Мусабекова Н. Ч. доцент, к.ф.н.

Азербайджанская Республика, Баку, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Читать дальше ИнформацияНЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТАМ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ, ИЗУЧАЮЩИМ РУССКИЙ ЯЗЫК НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ ПАРАДИГМЫ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5965

Адиба Ботирова

старший преподаватель кафедры “Начальное образование” Навоинского государственного педагогического института, Узбекистан

Читать дальше ИнформацияСПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ ПАРАДИГМЫ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

ВИКОРИСТАННЯ УСНО-ІСТОРИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5962

Томашевська С. О.

Аспірантка, м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В.Винниченка, Україна

Читать дальше ИнформацияВИКОРИСТАННЯ УСНО-ІСТОРИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5961

Тишик І. С.

аспірантка ЦДПУ ім.В.Винниченка м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В.Винниченка, Україна

Читать дальше ИнформацияШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ 7-Х ТА 11-Х КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5960

1Міхєєва Г. В. вчитель вищої категорії,
2Міхєєв А. О. кандидат біологічних наук, доцент

1Україна, Чернівці, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, вчитель біології;
2Україна, Чернівці, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний
медичний університет», доцент кафедри мікробіології та вірусології

Читать дальше ИнформацияПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ 7-Х ТА 11-Х КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МАССОВОГО ОТКРЫТОГО ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА КАК СРЕДСТВА НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5959

Бацуровская И. В.

к. п. н, доцент кафедры электроэнергетики, электротехники и электромеханики Украина, г. Николаев, Николаевский национальный аграрный университет

Читать дальше ИнформацияАНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МАССОВОГО ОТКРЫТОГО ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА КАК СРЕДСТВА НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3-4 КЛАССАХ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЕ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5958

Алиева Чынара Талаповна

аспирант кафедры методики начального образования КГУ имени И. Арабаева

Читать дальше ИнформацияОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3-4 КЛАССАХ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЕ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РЕЛИГИИ В ГРУЗИИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5956

Фартенадзе Г.

Докторант, Грузия, Батуми, Грузинский технический университет

Читать дальше ИнформацияПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РЕЛИГИИ В ГРУЗИИ

БЛОКЧЕЙН В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5955

Душаева А. А.

Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, аспирант кафедры теории и истории государства и права Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, преподаватель

Читать дальше ИнформацияБЛОКЧЕЙН В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5953

1Ткач Анатолий,
2Чеботарь Светлана

1докторант Республика Молдова, Кишинэу, Молдавский Государственный Университет, Факультет Международных Отношений, Политических и Административных наук, Докторская Школа Социальных Наук
2доктор хабилитат политических наук Республика Молдова, Кишинэу, Молдавский Государственный Университет, Факультет Международных Отношений, Политических и Административных наук

Читать дальше ИнформацияТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ РОДИН, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ В РОЗВИТКУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5952

Склянська О. В.

Україна, м. Дніпро, заступник директора КСЗНРЗ «Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр», аспірант лабораторії інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Читать дальше ИнформацияДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ РОДИН, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ В РОЗВИТКУ

ПСИХОЛОГІЧНІ Й ТЕРАПЕВТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ АТО

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5951

Оверчук В. А.

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна

Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГІЧНІ Й ТЕРАПЕВТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ АТО

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІДДІЛІВ МАСОВИХ ТА ОХОРОННИХ ЗАХОДІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5950

Оверченко Д. Г.

Україна, Одеса, Управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області

Читать дальше ИнформацияМЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІДДІЛІВ МАСОВИХ ТА ОХОРОННИХ ЗАХОДІВ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5949

Любчук О. К. доктор наук, професор, завідувач кафедри туризму,
Ярченко Ю. В. кандидат наук, доцент, доцент кафедри туризму,
Марінова Г. М. кандидат наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи,
Євдокимова Г. М. завідувач лабораторії кафедри туризму,
Гривцова О. М. лаборант кафедри туризму

Україна, Маріуполь, державний вищій навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

Читать дальше ИнформацияСОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ

ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5948

1Ермагамбетова А. К.
2Нурмуханова Г. Р.

1Начальник отдела методического обеспечения инновационного развития института повышения квалификации педагогических кадров Атырауской области филиала АО «НЦПК «Орлеу»;
2главный специалист отдел методического обеспечения инновационного развития института повышения квалификации педагогических кадров Атырауской области филиала АО «НЦПК «Орлеу», магистр психологии, тренер, Казахстан

Читать дальше ИнформацияПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

THE ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF THE ACTIVITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND ITS STRUCTURE

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01072018/5947

Pavlov Yehor

Postgraduate of Chair of Regional Development and Local Self-Government,
Ukraine, Kharkiv, Kharkiv Regional Institute of Public Administration,

Chair of Regional Development and Local Self-Government

Читать дальше ИнформацияTHE ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF THE ACTIVITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND ITS STRUCTURE