ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ФАКТОРОВ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5729

Мухтаров Фаррух Мухаммадович

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммад ал-Хоразмий

Читать дальше ИнформацияВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ФАКТОРОВ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5728

Пахомова А. О. к. ю. н.

Україна, м. Біла Церква, Білоцерківський національний аграрний університет

Читать дальше ИнформацияТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗЛОЧИННИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5727

Шевченко В. В. к. п. н.,
Шуляк Ю. Л. к. ю. н.

Україна, Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Читать дальше ИнформацияТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗЛОЧИННИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ В АСПЕКТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5726

Ковальчук И. В. к. ю. н.

Украина, г. Белая Церковь, Белоцерковский национальный аграрный университет

Читать дальше ИнформацияПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ В АСПЕКТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ТРАДИЦІЇ НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5725

Зосімович О. Ю.

Україна, Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Читать дальше ИнформацияТРАДИЦІЇ НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

«АЛІЯ» У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРЕЇВ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5724

Петричак І. В.

Україна, Львів, Львівський національний університет імені І. Франка, аспірант

Читать дальше Информация«АЛІЯ» У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРЕЇВ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ

ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ БАЛЕТНИХ РЕДАКЦІЙ “ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА” П.ЧАЙКОВСЬКОГО НА СЦЕНІ КИЇВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5723

Вишотравка Л. І. доцент

Україна, Київ, Київський національний університет культури і мистецтв

Читать дальше ИнформацияДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ БАЛЕТНИХ РЕДАКЦІЙ “ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА” П.ЧАЙКОВСЬКОГО НА СЦЕНІ КИЇВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА:ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ВІД СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5722

Білаш О. С. доцент

Україна, Київ, Київський національний університет культури і мистецтв

Читать дальше ИнформацияКИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА:ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ВІД СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ТЕРМИНОЛОГИИ РОДСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА)

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5719

Нафиса Жалилова

Узбекистан, Самарканд, Самаркандский Государственный университет,
преподаватель Подготовительного отделения

Читать дальше ИнформацияТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ТЕРМИНОЛОГИИ РОДСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА)

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ (ДОКОМУНІКАТИВНИЙ ЕТАП)

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5718

Кравець О. Є. кандидат педагогічних наук, доцент,
Свириденко І. М. кандидат педагогічних наук, доцент

Україна, м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Читать дальше ИнформацияТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ (ДОКОМУНІКАТИВНИЙ ЕТАП)

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ В НАУКОВІЙ ТА ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5711

Кудлач В. І. к. і. н., доц.

Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра філософії

Читать дальше ИнформацияІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ В НАУКОВІЙ ТА ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ОСНОВА КОЛЕКТИВНОЇ ЄДНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5710

1Кривда Наталія Юріївна д. філос. н.,
2Сторожук Світлана Володимирівна д. філос. наук

1Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2Україна, Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Читать дальше ИнформацияКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ОСНОВА КОЛЕКТИВНОЇ ЄДНОСТІ

EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF ORTHOKERATOLOGY IN THE KAZAKH NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF EYE DISEASES

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5708

Mukhataeva G. K.,
Utelbayeva Z. T.,
Temerkhanova A. A.,
Nurlybekova E. N.,
Khazieva N. O.,
Temirova N. D.

Kazakhstan, Almaty, SC “Kazakh National Research Institute of Eye Diseases”, Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Читать дальше ИнформацияEXPERIENCE OF INTRODUCTION OF ORTHOKERATOLOGY IN THE KAZAKH NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF EYE DISEASES

УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ В УМОВАХ ВІЙНИ: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5707

канд. псих. наук Сервачак О. В.,
канд. іст. наук Дмитрик І. О.

Україна, м. Покровськ, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Читать дальше ИнформацияУКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ В УМОВАХ ВІЙНИ: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5706

1Шакенов Е. Р. главный врач,
2Капанова Г. Ж. доктор медицинских наук, профессор,
1Сабитов Ж. Т. главный врач,
3Шамшин Е. М. директор,
1Альжанова А. Б. директор

1Республика Казахстан, КГКП «Противотуберкулезный центр города Семей»,
2Казахстан, г. Алматы, РГП на ПХВ «Казахский национальный университет им. аль-Фараби»,
3ГКП на ПХВ «Городская больница №2 г. Семей»

Читать дальше ИнформацияМЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5705

Орап М. О. д. психол. н.

Україна, Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Читать дальше ИнформацияПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ

ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ПАРАСУИЦИД

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5704

канд. психол. наук Каневский В. И.,
д. психол. наук Васильев Я. В.

Украина, г. Николаев, Черноморский национальный университет им. Петра Могилы

Читать дальше ИнформацияЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ПАРАСУИЦИД

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ БОКСЕРОВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5703

1Бархударян А. А. соискатель,
2Касабян С. А. к. м. н., доцент

1ГИФКСА,
2Российско-Армянский (Славянский) Университет, кафедра психологии

Читать дальше ИнформацияСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ БОКСЕРОВ

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5702

Андрійчук І. П. кандидат психологічних наук, доцент

Україна, м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, доцент кафедри практичної психології

Читать дальше ИнформацияОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5700

Прокопенко Ольга Сергіївна аспірант

Україна, м. Миколаїв, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Читать дальше ИнформацияСОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ

ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5699

Козловський Євген Вікторович кандидат наук з державного управління, доцент

Україна, м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв

Читать дальше ИнформацияТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5698

Бойназаров Илхом Махмудович к. т. н., доцент

Узбекистан, Самарканд, Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Читать дальше ИнформацияПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5697

Бацуровская И. В. к. п. н, доцент

Украина, г. Николаев, Николаевский национальный аграрный университет, кафедры электроэнергетики, электротехники и электромеханики

Читать дальше ИнформацияПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ

ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5694

к. пед. н. Калита О. П.

Україна, м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України

Читать дальше ИнформацияІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5693

Шевченко Ж. М.,
Бенера В. Є.

Україна, Тернопільська обл., м. Кременець, КОГПА ім. Тараса Шевченка

Читать дальше ИнформацияДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОЇ МАТРИЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5691

канд. філос. н. Хайрулліна Ю. О.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Читать дальше ИнформацияФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОЇ МАТРИЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТЬЮТОРСТВА У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5690

Філіппович В. Ю.

Україна, м. Полтава, Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Читать дальше ИнформацияВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТЬЮТОРСТВА У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5689

Носовська С. Є.

Україна, Маріуполь, Державний віщій навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», старший викладач кафедри вищої та прикладної математики

Читать дальше ИнформацияЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЩОДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У ІІ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5688

Кащук М. Г. к. п. н.

Україна, м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ

Читать дальше ИнформацияМЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЩОДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У ІІ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5687

Кашуба Л. В. к. п. н.

Україна, м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка

Читать дальше ИнформацияПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5686

Василенко О. М. к. пед. наук,
Шеремет А. М. к. пед. наук

Україна, м. Хмельницький, Хмельницький національний університет

Читать дальше ИнформацияСОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ

FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF SCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS OF STUDYING BIOLOGY

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5684

1Khalikova Gulmira Candidate of agricultural sciences, associate professor,
1Adilbekova Akmaral Master of Biology,
1Zhanysbek Assylzat student of Biology,
2Khalykova Rosa

Kazakhstan, Shymkent;
1South Kazakhstan State Pedagogical University;
2school №33 Kenesary Kasymuly, teacher

Читать дальше ИнформацияFORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF SCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS OF STUDYING BIOLOGY