ВОСПРИЯТИЕ РОМАНА В ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVIII ВЕКА

д. филол. н., профессор Филат Т. В.

Украина, г. Днепр, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», заведующая кафедрой языковой подготовки

Читать дальше ИнформацияВОСПРИЯТИЕ РОМАНА В ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVIII ВЕКА

ФІЛОСОФСЬКО-ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я

к. п. н., доцент Шукатка О. В.

Україна, м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка

Читать дальше ИнформацияФІЛОСОФСЬКО-ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я

ЗАСТОСУВАННЯ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ В ФОРМУВАННІ ДУХОВНОСТІ ДЕВІАНТНИХ ПІДЛІТКІВ

Cамарська М. В.

Україна, Донецька область, Добропільська міська рада, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18, практичний психолог

Читать дальше ИнформацияЗАСТОСУВАННЯ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ В ФОРМУВАННІ ДУХОВНОСТІ ДЕВІАНТНИХ ПІДЛІТКІВ

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПЕРЕНЕСЕНОЇ БОЙОВОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

Черненко І. І.,
Чухно І. А.

Україна, м. Харків, Харківський національний медичний університет, кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Читать дальше ИнформацияМЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПЕРЕНЕСЕНОЇ БОЙОВОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗБЕЛСЕНДІЛЕНІМІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

бойынша философия докторы (PhD) Қуанжанова Қ. Т.,
психология мамандығының 3 курс студенті Кенжебаева Н. Е.

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, «6D010300 – Педагогика және психология» мамандығы

Читать дальше ИнформацияСТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗБЕЛСЕНДІЛЕНІМІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ