НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032019/6378

Файзулла Талипов, к.и.н. доцент.,

научный соискатель Национального университета Узбекистана (Ташкент)

Читать дальше ИнформацияНЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У 2018 РОЦІ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032019/6377

Шемчук М. Ю.

аспірантка кафедри статистики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

Читать дальше ИнформацияСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У 2018 РОЦІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОСТІ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЙОГО РИНКОВОГО ПРОСТОРУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032019/6376

Куліш Олександр Алімович

Україна, Кривий Ріг
здобувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами
Криворізький національний університет

Читать дальше ИнформацияЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОСТІ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЙОГО РИНКОВОГО ПРОСТОРУ

ВОПРОСЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032019/6375

Н. А. Гумар, ассоциированный профессор, кандидат экономических наук,
Г. К. Жанибекова, ассоциированный профессор, PhD,

Каспийский общественный университет.
г. Алматы., Казахстан

Читать дальше ИнформацияВОПРОСЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА

ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032019/6374

аспірант Анастасія Петрівна Софієнко

Україна, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Читать дальше ИнформацияДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ