Заікіна Д. П., Глива В. А.
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності [Текст] : посіб. / Д. П. Заікіна, В. А. Глива. – RS Global Sp. z O.O., Warsaw, 2019. – 44 с.

Скачать книгу

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal/001

ISBN 978-83-954081-7-5

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці та безпеки життєдіяльності. Наведені основні поняття напрямку «Охорона праці в галузі» і «Безпека життєдіяльності», розглянуті ризик і засоби його оцінки, висвітлені оцінка психологічних властивостей людини та аналіз системи «людина–середовище», питання профілактики професійної захворюваності шляхом проведення вправ виробничої гімнастики. Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових програм курсів «Охорона праці в галузі» та «Безпека життєдіяльності». Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти з загальноінженерних, економічних і гуманітарних спеціальностей закладів вищої освіти.