АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ПІВДЕННО-БУЗЬКОГО ЕКОКОРИДОРУ

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30112018/6231

Совгіра С. В., д. п. н., професор
Гончаренко Г. Є., к. б. н., доцент

Україна, Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ PDF

Abstract.

The article reveals the structure of the Southern Bug ecological corridor. It is established that it is solid, it occupies the course of the Southern Bug, the floodplain and floodplain terraces of its river valley, partly sloping terrain. The administrative-territorial division of the Southern Bug ecocorridor was carried out. According to the regional specifics, its territory is structured into 8 plots. The upper part (Upper Pobuzhzhia) includes 1-3 plots — from village Holodets (leakage) to the mouth of the river Desna, medium (Average Pobuzhzhia) — 4-6 plots — from the mouth of the river Desna to the city of Pervomaisk (the confluence of the river Sinyukhi in the South Bug river), the lower (Lower Pobuzhya) — 7 -8 sites — from the city of Pervomaysk to the lower reaches of the Nikolaev city. It was established that each site is characterized by considerable mosaic and heterogeneity of natural conditions and landscape complexes. It is proved that South-Bug ecocorridor combines elements of regional ecological networks of Vinnytsia, Khmelnytsky, Kirovograd, Cherkasy, Odesa and Mykolaiv regions.

Keywords: structure, ecocorridor, Southern Bug ecological corridor, regional specifics, administrative-territorial zoning.

References

1. Гудзевич А. В. Проблеми й перспективи Південнобузького екокоридору в умовах міста Вінниці. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2014. Вип. 26. С. 12–16.
2. Ємельянова С. М. Вища водна та болотна рослинність долини р. Південний Буг (синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона): автореф. дис. … канд. біол. наук. Київ, 2015. 22 с.
3. Заповідна справа в Україні: навч. посіб. / за ред. М. Д. Гродзинського, М. П. Стеценка. Київ: Географіка, 2003. 306 с.
4. Іваненко Є. І. Аналіз розміщення природно-заповідного фонду України: підхід, стан, проблеми. Український географічний журнал. 2013. № 3. С. 64–69.
5. Костюшин В., Куземко А., Онищенко В. та ін. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території. Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2007. 92 с.
6. Любчак О. О. Чарівне Поділля: Краєзнавчі нариси. Одеса: Маяк, 1990. 88 с.
7. Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Кушнір С. Л. Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 20–27.
8. Natural conditions and structure of the Southern Buh meridional ecological corridor: collective monograph / S. Sovhira, H. Honcharenko, V. Artamonov, О. Mitriasova. Palmarium Academic Publishing,2018. 233 p.
9. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території / за ред. В. Костюшина. Київ, 2007. 69 с.
10. Полянська К. В., Богомаз М. В. Екомережа Бузького природного коридору: виділення буферних зон вздовж річки Західний Буг. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: зб. наук. ст. / за ред. В. В. Коніщука. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. С. 192–194.
11. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–
2015 роки: Закон України від 21.09.2000 р. № 1989-III. Дата оновлення: 10.06.2012. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14 (дата звернення: 11.04.2018).
12. Систематизація регіональних екомереж та перспективних заповідних територій Південно-Бузького меридіонального екологічного коридору: колективна монографія / С. Совгіра, Г. Гончаренко, В. Миколайко, Н. Душечкіна. Умань, Видавець “Сочінський М. М.”, 2018. 478 с.
13. Черемнова А. І. До питання створення та охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Актуальні проблеми держави і права. 2005. Вип. 25. С. 378–382.
14. Яцентюк Ю. В. Екомережа Вінницької області. Вінниця: Едельвейс і К, 2011. 128 с.